Актуалізація ділових контактів

Ціль практичних завдань – навчити підготовки до майбутніх переговорів. У завданнях по темі “Актуалізація ділових контактів” використаються наступні терміни: Конспект – короткий виклад або короткий запис змісту якого-небудь інформаційного матеріалу

Общийречевой код – робоча мова переговорів, що припускає однакове тлумачення використовуваних сторонами термінів, єдина понятійний апарат, повне значеннєва відповідність матеріалів, представлених на переговорах

Реферат – короткий виклад якої-небудь інформації, а також

доповідь, що містить цей виклад. Стратегія переговорів – програмування досягнення долговре-менних переваг організації або фізичної особи в рішенні певної проблеми

Тактика діловий, комунікації – набір конкретних дій (у тому числі мовних) з наміченої стратегічної програми, які відбуваються в певному порядку й у невизначений термін для досягнення проміжних цілей або рішення поетапних завдань

Тези – короткий виклад однієї конкретної ідеї, думки, позиції

– Завдання

– 18.1. Вирішите наступні завдання, вибравши правильну відповідь або сфор

Мулировав власний:

А. Домовляючись про зустріч

для переговорів, ви:

А) назвете час зустрічі, б) запропонуєте партнерові назвати свій час Б. Організувати місце переговорів, що ви зволієте: а) крісла, б)стільці. В. Делегацію гостей потрібно посадити: а) особою до дверей, б) спиною кдвери. Г. Що потрібно зробити для організації стенографування або магнітофонного запису переговорів? Д. Що є сигналом до початку переговорів?

Е. Яка тактика переважніше на початку переговорів: а) викласти свою точку зору, б) вислухати точку зору іншої сторони Ж. На чому робиться упор у ході переговорів: на проблемі або на особистості партнера? 3. Найкращий компроміс полягає тоді, коли: а) сторони йдуть на взаємні поступки в рамках розв’язуваної проблеми, б) виходять за рамки проблеми І. Ви помітили прорахунок партнера по переговорам, що роблять згодом цей договір вигідним тільки для вас: а) скажете про цьому, б) не скажете, в) у крайньому випадку потім йому поступитеся – 18.2. Гра-тренінг “Журналіст”.

Ціль – сформувати вміння збирати найбільш повну, об’єктивну інформацію про партнера по переговорам Процедура. Керівник пропонує всім учасникам розділитися на партії Зачитується інструкція. Ви – тележурналіст.

Сьогодні ввечері ви повинні представити в програму “Вечір знайомств” об’єктивну інформацію про людину, що сидить перед вами. Часу у вас мало. Возьмитеу його інтерв’ю, а потім представте групі. На інтерв’ю – 3 хвилини, на подання – 2 хвилини Потім ви міняєтеся ролями. Кожна пара по черзі знайомить групу зі своїм партнером Аналіз ситуації А. чи Всі згодні з таким поданням?

Б. Хто хоче про себе що-небудь додати? В. Які висновки ви можете зробити про результати інтерв’ю? У процесі аналізу можна підвести членів групи до формулювання основних алгоритмів вивчення партнера при підготовці й веденні переговорів: А. Що являє собою партнер? Б. Як він виглядає?

В. Які в нього смаки? Г. Що для нього найбільше важливо в житті? Д. Які в нього інтереси? Е. Які в нього особливості? І т. д.

18.3.Прочитайте наведену нижче главу із книги Дж. Нестара “Де

Ловой етикет” і спробуйте виписати один по одному всі пропоновані їм

Дії по підготовці до ділової зустрічі, переговорам, доповіді

Плануйте! Плануйте! А потім репетируйте!

Якщо я планую якусь важливу розмову: один на один, по телефоні, доповідь шефові або мовлення перед слухачами, офіційн або неофіційну, домовляюся про зустріч, про дату, про підвищення, про послугу – про що б те не було, я намагаюся зробити все можливе (настільки, наскільки я міг)’ це зробити), щоб моє послання було сприйнято й інтерпретоване максимально близько до того змісту, що я хотів передати. Спочатку я записую все це на папері. Я пишу свої слова, а потім слова мого співрозмовника, які він, цілком ймовірно, вимовить мені у відповідь. Відповідей може бути кілька. Отже, питання й відповіді.

Я записую також кілька варіантів своїх відповідей на слова мого співрозмовника. По суті справи, я розмічаю нашу майбутню розмову точно так само, як я звичайно розмічаю карту доріг, коли збираюся виїхати в якімсь певному напрямку, щоб приїхати саме туди, де я мав намір виявитися

Я намагаюся представити нашу розмову візуально, наочно уявляючи деталі, які будуть мати місце. Про що мене можуть запитати? Мене можуть запитати про роботу, про підвищення по службі, про дату, навіть відмовити в роботі.

Я планую кожний можливий поворот у розмові й готуюся відповісти на нього правильно. Я буду репетирувати майбутню розмову доти, поки не буду абсолютно впевнений у тім, що він пройде – або що я зможу провести його – саме так, як я хочу (як по змісту, так і по стилі). Тільки після цього я відправлюся у ваш офіс… до вас додому… наберу номер вашого телефону… Я думаю, що в такий спосіб мені вдасться досягти мети, що я поставив перед собою.

Тобто я зможу передати своє повідомлення ясно й зрозуміло й завдяки цьому зумію аргументовано переконати свого співрозмовника, вплинути на нього, умовити, зацікавити й так далі. Якщо ж мені має бути ділова бесіда, обговорення або ділові переговори, я буду в цьому випадку говорити вільно, відкрито, використовуючи весь свій інтелект, прямо пропорційно тому, наскільки добре я знаю вас – ваш характер, ваші упередження, ваші цінності, вашу особистість, а також предмет розмови. Крім того, я буду також ураховувати характер наших відносин.

Якщо ви підете моєму прикладу, то ви будете на полпути до того, щоб правильно спілкуватися з іншими людьми. На полпути? Так, тому що інша половина – це ваше вміння слухати інших.

Спілкування – це вулиця із двобічним рухом. Щоб повідомити щось іншим, ми повинні слухати. Слухати, що нам говорять ті, з ким ми вступаємо вобщение.

– 18.4. Випишіть на картки ті висловлення з наведеного вище тексту, які ви готові використати при підготовці кпереговорам.

– 18.5. По наступної схемесоставъте річний план своєї діяльності. Ураховуйте в перспективному плані найважливіші й важко досяжні цілі, а потім у місячному, декадному й денному планах послідовно конкретизуйте який-небудь момент перспективного плану, деталізуючи етапи рішення тактичних завдань і досягнення стратегічної мети

Урахуйте!

Го д о в о й план ураховує тільки ті мети й завдання, реалізація яких можлива в цьому календарному (навчальному) року. Місячний план більше точний. З наближенням тимчасового обрію підвищується деталізація (витрата часу може враховуватися навіть у годинниках).

Декадний план частіше фігурує у виробничому плануванні. Ви можете замінити його тижневим. У такому плані ви відбиваєте відповіді на питання: Яка моє центральне завдання в цей період?

Яке завдання вимагає найбільших витрат часу? Які справи на цьому тижні необхідно завершити або почати? Яку рутинну роботу (листа, дзвінки, наради) потрібно виконати? Які події (свята, ювілеї, відрядження) можуть змінити хід роботи?

Денний план, уточнюючи завдання, узяті з тижневого, додає до них непередбачені, незаплановані раніше. Цей план – саме конкретне втілення всіх поставлених мет

D 18.6. Подивитеся наведені нижче варіанти систематизації ділових записів, що відбивають плани на день або на тиждень, виберіть самий зручний для себе варіант і складіть по ньому реальний або умовний план ваших дій на тиждень

ЛІТЕРАТУРА

1. Російська мова й культура мовлення: Підручник / Під ред. В. І. Максимова. М., 2000 (глава VІ, §2).

2. СтрельцоваЕ. Д., Стрельцове. Л Переговори: організація, проведення, участь юриста, деякі міжнародні аспекти: Учеб. посібник.

Одеса, 1996.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Актуалізація ділових контактів