“Актуальність “Іліади” Гомера в наші часи”

Автором ” Іліади ” прийнято вважати Гомера. Його нащадки, Гомеріди, жили на Хіосі, і цей острів поряд зі Смірною претендував на те, щоб вважатися його батьківщиною. Про час створення поеми ведуться бурхливі дискусії.

Дата, схвалена Геродотом близько 850 року, може вважатися приблизно вірною, так як вона припадає на кінець періоду іонійської еміграції, передуючи світанку нової епохи, в яку іонійські міста зайнялися колонізацією.

“Іліада” чудова об’єктивним консерватизмом, з яким в ній зображується обстановка післябронзового

століття. Анахронізми в поемі рідкісні до подиву. Така достовірність швидше пов’язана з епічною традицією, ніж генієм Гомера.

Проте “Іліада” в корені відрізняється від ранніх поем епічного циклу тривалістю, передачею характерів і майстерністю розповіді. Авторський геній ні в чому не проявляється так явно, як в міцному сюжеті, який об’єднує поему, що вимагає п’ять вечорів для повного прочитання, навколо теми Ахіллесова гніву. Під стать композиційній майстерності автора і його талант до змалювання характерів.

Своїх героїв Гомер зображує чітко і послідовно, а завдяки блискучому знанню людей

зміни настрою персонажів показані з крайньою переконливістю. Ритм поеми і вироблений нею ефект говорять про неперевершену майстерність Гомера як поета; навіть якщо гекзаметр і епічний стиль є підсумком багатовікового розвитку, Гомер користується ними з майстерністю, в якому з ним і донині не зміг зрівнятися жоден грецький або який-небудь ще автор. Завдяки цим сторонам гомерівського генія, які проявилися в умовах багатовікової традиції і мови обдарованої нації, і з’явилася на світ найвродливіша епічна поема всіх часів і народів.

“Іліада” – шедевр, повний безпосередності і витонченості, властивих всій грецькій поезії, який володіє деякими особливостями, що отримали більший розвиток у іонійців, ніж у будь-якої іншої гілки грецької нації: тонкі мазки, щире вираження індивідуалізму і захоплююче оповідання. Можливо, ці якості більш властиві самому Гомеру і його іонійському оточенню, ніж найбільш раннім фазам епічної поезії. Якщо будь-які сцени в “Іліаді” і розказані голосом Гомера і Іонії, то це, звичайно, опис щита Ахілла, який вказує на безглузду жорстокість воїнів.

Вплив цієї поеми був колосальним. Будучи настільки неперевершеним вираженням грецького світогляду, вона надихала поетів архаїчного періоду. Завдяки майстерству і реальному інтересу до життя людей вона стала зразком для трагіків і розвитку аттичної драми.

В основному під її впливом зросла епічна поезія в епоху еллінізму. Будучи істотною частиною освіти в грецьких державах, поема встановлювала канон гуманістичних ідеалів і релігійних уявлень, що були об’єднавчою силою в строкатому світі грецьких полісів. І навіть коли Гомерівські уявлення про богів стали несумісні з філософською думкою і мирським матеріалізмом, навіть у наш час образи героїв Гомера продовжують викликати повагу і залишаються об’єктом наслідування для наступних поколінь.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 3.67 out of 5)

“Актуальність “Іліади” Гомера в наші часи”