Акварель

Акварель (фр. aquerelle, від. лат. aqua – вода) – короткі, фрагментовані літературні твори (шкіц, образок, етюд), асоційовані з малярством, коли безпосереднє враження передається в тонких пластично-зорових образах. До цього прийому зверталися як прозаїки (“На камені”, “Гірські акварелі” М. Коцюбинського та ін.), так і поети:

Дивлюсь на бухту я де хінські човнвітрила

Рухаються крізь туман м’яко

І в оксамиті спокійного безхвилля

Окреслюється світ (М. Семенко).

Акин – поет-імпровізатор у середньоазіатських народів, котрий виконує свої твори під акомпанемент домбри, часто бере участь у пісенних змаганнях (айтисах),.де розігруються елементи епічної драми. Відомі А.: Дж. Джабаєв, Н. Байганин, І. Байзаков, Шашубай та ін.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Акварель