Аналіз ліричних балад Шиллера

У численних баладах на міфологічні й легендарні сюжети з античності й середньовіччя (“Кубок”, “Рукавичка”, “Поликратов перстень”, “Порука”, “Ивикови журавлі” і ін.) Шиллер оспівує мужність, шляхетність, самовідданість, подвижництво, тобто ті якості, які він хотів би бачити в людях. Балади ці глибоко драматичні. У кожній з них – випробування героя

Поет створив також цілий цикл виразних, глибоко гуманних балад на культурно-історичні теми: “Торжество переможців”, “Скарги Церери”, “Элевзинский свято”.

Переклади В. А. Жуковського зробили балади Шиллера широко доступними росіянином читачам

Лірика Шиллера сильна не емоційною безпосередністю, а глибиною й пристрасністю поетичної думки. Бєлінський писав про неї: “. . .думка знищується в почутті, а почуття знищується в думці; із цього взаємного знищення народжується висока художність”. Їй разом з тим властива яскрава, рельєфна зображальність. Вирують і піняться води безкрайого моря, всією своєю міццю те здіймаючи вгору, те відступаючи в темні глибини (“Кубок”). Велично й гордовито озирає всі навколо кошлатий лев, що впевнено підкоряє своїй волі й грізного

тигра, і сміливих барсів (“Рукавичка”).

Сумно рухається уздовж берега моря юрба троянських жінок, узятих у полон ахейцами, що перемогли Трою (“Торжество переможців”). Поглибившись в історію й естетику, Шиллер на цілих десять років відійшов від драматургії. Коли ж у роки перебування у Веймаре він знову звернувся до створення п’єс, то став будувати їх багато в чому по-іншому, чим колись.

Штюрмерские драми Шиллера, написані в передреволюційні роки, відрізняються хаотичністю композиції (це особливо ставиться до “Розбійників”), достатком гіпербол, бурлінням подій, кипеньем почуттів, для яких були б тісні рамки віршованого ритму (вони написані прозою). У цих драмах ще мало помітно історичне мислення, хоча одна з них (“Змова Фиеско”) написана на історичну тему. Герой ранніх драм – носій розуму й справедливості, що повстає проти невпорядкованості миру, – ніяк не обмежений у своїх діях історичною необхідністю, про яку ще й немає мовлення; характери ще слабко взаємодіють із обставинами.

Перед нами просвітительський реалізм, заснований на розумінні людини як створення природи, а не історії, а історії – як боротьби розуму й неразумия, і доповнений культом почуття, характерним для “бурхливих геніїв”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Аналіз ліричних балад Шиллера