Аt the Museum. У музеї

Місто, у якому я живу, не дуже велике, і в ньому немає великих галерей і музеїв. Але в нашому місті є гарний музей природи. На минулому тижні я був там на екскурсії.

Спочатку нам прочитали лекцію з історії нашої області, і це було дуже цікаво. Потім екскурсовод показав нам експозиції музею.

Ми пройшли його залами, розглядаючи різні стенди з експонатами. Там були стародавні вази і монети, блюда і посудини, інструменти і зброя. Гід розповів нам про їхнє походження і вік і відповів на наші питання.

Дівчатка задавали питання про національні

костюми і блюда, хлопчики цікавилися зброєю. Наступний зал був ще більш цікавим. Там ми бачили опудала звірів і птахів. Це був невеликий зоопарк нашої місцевої природи. Там також був акваріум з різними рибками, черепахами і черепашками.

Колекція мінералів теж була цікава. Під час відвідування музею я пізнав багато нового.

The town I live in is not very large and there are no big galleries and museums in it. But we have a good Natural History Museum in our town. Last week I was on an excursion there. First we listened to a lecture on the history of our region which was very interesting. Then a guide showed us the exposition of the museum.

We walked through its halls looking at different stands with exhibits. There were ancient vases and coins, dishes and bowls, tools and arms. The guide told us about the origin and the age of the exhibits

and answered our questions. The girls asked questions about national costumes and dishes and the boys were interested in arms. The next hall was even more interesting.

There we saw stuffed animals and birds. It was a small zoo of the region nature. There was also an aquarium full of different fish, tortoises and shells. The collection of minerals was interesting, too.

I have learned very much from my visit to the museum.

Vocabulary:

Exhibit [lg’zibit] – експонат guide [gaid] – гід, екскурсовод coin [kom] – монета arm [a:m] – зброя ancient [‘einfant] – стародавній aquarium [a’kwo:nam] – акваріум

Questions:

Do you often go to the museums? Do you generally go there alone or do you take a guide? What museums are there in your city/town?

How many museums are there in your city/town? What kind of museums are you most interested in? Describe your impressions of the excursion.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Аt the Museum. У музеї