Біблійні сюжети і мотиви в українській поезії

Українська поезія у найвищих своїх досягненнях на різних етапах розвитку зверталася до біблійних сюжетів. Біблійно-християнські мотиви виразно звучать і в часи східнослов’янського середньовіччя, ними наскрізь пройнята і давня українська поезія XVI-XVIII століть.

Особливий вплив на розвиток духовної поезії справив “Сад божественних пісень” Григорія Сковороди. На початку XIX століття біблійні мотиви знаходили своє втілення в переспівах псалмів Петра Гулака-Артемовського та в “Псалмах Русланові” Маркіяна Шашкевича.

Цілу

епоху в освоєнні Біблії українською поезією становлять твори Тараса Шевченка. Він розширив тематичне коло сюжетів і мотивів. Крім псалмів, наслідував пророків і євангельські сюжети.

Поет використовував “вічні” теми для того, щоб краще і виразніше висловити свої думки, показати національно-духовні потреби свого народу.

Згадаймо, наприклад, такі прекрасні твори, як “Псалми Давидові”, “Марія”. Найяскравіші здобутки в опрацюванні біблійної тематики українською поезією кінця XIX століття пов’язані з іменами Пантелеймона Куліша, Івана Франка, Лесі Українки. Роль Куліша в художньому освоєнні

Біблії важко переоцінити.

Досить сказати, що він здійснив повний переклад Біблії українською мовою. Збагатив Куліш й українську лірику оригінальними поезіями біблійної тематики – зокрема, такими перлинами, як “Молитва”, “Божий суд” та інші.

Молюсь, не дай мені з розпуки

Зректися розуму мого:

Нехай не гасне світ науки

В проміннях сяєва твого, схвильовано звертається поет до Всевишнього в поезії “Молитва”.

У розумінні історичної трагедії рідного народу й усвідомленні своєї відповідальності за його долю Франко піднявся до того рівня біблійного пророка, якого після Шевченка не сягав жоден український поет. “Пролог” до “Мойсея”, як і сама поема, – правдиве свідчення того:

Народе мій, замучений, розбитий,

Мов п арап іти к той на роздорожжу,

Людським презирством, ніби струпом вкритий!

Твоїм будущим душу я тривожу…

Василь Стус, поет-шістдесятник, також звертався до біблійних мотивів у своїй поезії. Так, наприклад, Бог сприймається ним як символ людської совісті, віри в добро та справедливість.

Поет звертається до Бога в часи, коли йому нестерпно важко, він шукає в ньому опори, дивиться на своє життя крізь призму Божих заповідей. Інколи Бог у його поезії виступає як символ кари за вчинене зло. У поезії “Як добре те, що смерті не боюсь я” біблійний образ тяжкого хреста через асоціацію з образом Ісуса Христа, що сам ніс свій важкий хрест, на якому його розіп’яли, утверджує справедливість справи, за яку боровся поет.

Як добре те, що смерті не боюсь я

І не питаю, чи тяжкий мій хрест.

Кращі з українських поезій біблійної тематики розкривають цілий світ художніх ідей і образів, збагачують нас духовно й емоційно, виховують нас у дусі гуманістичних ідеалів добра і справедливості.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Біблійні сюжети і мотиви в українській поезії