“Боротьба за владу в романі П. Куліша “Чорна рада”

Роман Пантелеймона Куліша “Чорна рада” – перший в українській літературі соціально-психологічний твір такого масштабу. У романі зображено особливості життя і національного характеру запорожців. В основу сюжету роману покладено складні, переломні періоди історії українського народу, буремні події яких зумовили виникнення гострих ситуацій і формування сильних характерів людей, які були безмежно віддані своїм ідеям.

Саме тому роман по праву можна вважати одним з найкращих романтичних творів світової літератури.

Історичною

основою сюжету роману “Чорна рада” П. Куліша стали події, які відбувалися на українських землях у часи Руїни, коли почалася боротьба за гетьманську владу, яка була викликана смертю Б. Хмельницького у 1657 році. На жаль, деякі претенденти на гетьманську булаву думали лише про власну вигоду і не згадували про долю рідної країни і українського народу. З цією метою кожен з цих претендентів звернувся за підтримкою і допомогою хто до татар і турків, хто до Москви, хто до польської шляхти. Через це Україна була розколота на частини.

На землях Правобережної України володарював ставленик польської шляхти Павло Тетеря.

А на Лівобережній Україні велася запекла боротьба між кількома претендентами на владну посаду, серед яких Іван Брюховецький, кошовий отаман Запорізької Січі, і обраний на старшинській раді у Козельці переяславський полковник Яким Сомко. Слід сказати, що царський уряд так і не затвердив цього козацького обранця на посаду гетьмана.

27-28 червня 1663 року і Ніжині відбулася так звана “чорна рада”, яку назвали так через те, що в ній прийняли участь не тільки реєстрові козаки, а й представники різних прошарків населення – міщани, селяни, козацька голота. На цій раді гетьманом обрали Івана Брюховецького, а Якима Сомка було скарано “на горло”. Саме ці події й узяті за основу роману.

Причому вони не вигадані письменником, а цілком реальні. Дані про ці події були почерпнуті із літописів і історичних документів, а понад усім, з “Літопису Самовидця”.

Визначальними проблемами роману “Чорна рада” став пошук шляхів, якими повинен йти український народ, історична доля України, її місце в історії і державний устрій. Окрім того, автор висвітлює проблеми Запорізької Січі і важливість її ролі в історії України, проблеми козацтва, козацької честі і вірності обов’язку, стосунки між Україною і Росією, між козацькими старшинами і бідними простолюдинами, між панством і козаками.

Основний конфлікт роману П. Куліша полягає в суперечності козацьких старшин і міщан, козацької голоти і бідноти. Виразниками поглядів і інтересів козацької верхівки у романі стали Шрам і Сомко, а протилежну сторону очолював Іван Брюховецький.

Як і прийнято в історично-пригодницьких творах, події роману “Чорна рада” розгортаються за двома сюжетними лініями. Перша з них – це події, які пов’язані з ніжинськими виборами гетьмана, а також поразкою Сомка, Шрама і їх прихильників. Друга – це романтична історія кохання, причому складніша навіть за звичний любовний трикутник.

Тема кохання робить події, зображені у романі, ще більш драматичними і кривавими. Саме ці події висвітлюють боротьбу козацької верхівки і представників простого народу за владу в Україні.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

“Боротьба за владу в романі П. Куліша “Чорна рада”