Чим же цінний для нас Куліш і Котляревський?

Саме він написав новаторський твір “Чорна рада”, піднісши ним українську літературу до світового рівня. Саме він започаткував український історичний роман. П. Куліш був мистецьким новатором у галузі перекладу світової літератури українською мовою та ще в той час, коли видані були укази про заборону рідної мови. Він перший переклав Біблію, створив перший український правопис на фонетичній основі (“Кулішівка”), створив “Граматику” для українських шкіл. У своїх творах порушував важливі проблеми, які є актуальними і сьогодні:

батьки і діти, Кохання і подружнє щастя, патріотизм і незалежність держави, ставлення влади до народу, народна мораль, добро і зло.

Все своє життя Куліш служив українській національній ідеї, у ній – його єдина мета, у ній він був послідовний.

Так, І. Франко писав: “Куліш все життя своє шукав шляхів, палаючи пристрастю сказати якесь велике слово. В даний момент твердо переконаний у правоті своєї думки, він все ж незабаром відкидав її, щоб знову з такою ж самовпевненістю захищати яку-небудь іншу. Ці питання складали трагедію його життя, але вносили фермент в літературне життя України…”

Важливим є те,

що письменник широко відтворив життя різних сфер тогочасного суспільства та типових представників усіх соціальних верств.

І. Котляревський – фундатор нової української літератури, бо є першим її класиком, зачинателем. Його Твори – історичний злам у розвитку української літератури, початок нового її етапу.

Він перший звернувся до животворних джерел народної мови, зробив її літературною, використав багатющі скарби фольклору та етнографії свого народу. Він писав реалістичні та народні твори. Котляревський увів нові жанри: епічну травестійно-бурлескну тему, комічну оперу, водевіль.

Його твори сповнені непідробного гумору, високої, поетичної, щирої любові до народу.

Крок за кроком розкриває нам письменник образ простого народу, стверджує його велику духовну силу, яка творить Майбутнє. Як поет-гуманіст, поет-просвітитель, він співчуває закріпаченому селянству, засуджує негативні явища жорстокої феодально-кріпосницької дійсності, оспівує патріотичні почуття трудящих.

Т. Шевченко назвав І. Котляревського “батьком”, бо він був талановитим його попередником, родоначальником революційно-демократичного напрямку в українській літературі.

Твори Котляревського є чудовими зразками мистецтва у нашому красному письменстві, мають велике пізнавальне, художньо-естетичне та виховне значення.

Тому, на мою думку, творчість цього письменника – дорогоцінний скарб у золотому фонді світової літератури. І, як сказав Т. Шевченко: Будеш, батьку, панувати, Поки живуть люди; Поки сонце з неба сяє, Тебе не забудуть! П’єси Котляревського привабливі та безсмертні своїм правдивим відтворенням народних картин селянського життя в Україні на початку XIX ст.

Євген Кашлюк писав: “І в “Наталці-Полтавці”, і в “Енеїді” слід вбачати ще не критичний реалізм, а своєрідний – просвітительський. Котляревський протестує проти феодально-кріпосницької моралі; співчуває трудівникам, але намагається не загострювати соціальні суперечності”.

Жива розмовна мова “Наталки-Полтавки”, симпатія автора до позитивних героїв свого народу – представників простого люду, ненависть до всього негативного – все це свідчить про народолюбство Котляревського, його тісний зв’язок з народом.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Чим же цінний для нас Куліш і Котляревський?