“Чорна рада” П. Куліша – першій український історичний роман

Створення в 40-х роках XIX ст. історичного роману “Чорна рада” було значною подією в історії української літератури. Джерелами твору була народна творчість та козацькі літописи. Події, змальовані в ньому, відбуваються після смерті Богдана Хмельницького, коли на Україні загострилася боротьба за гетьманування. Претендентами на гетьманську булаву виступають представники різних політичних орієнтацій, в тому числі й представник польсько-щляхетської – Павло Тетеря.

На Лівобережній Україні козацька старшина, ворожа польській орієнтації,

вислала на посаду гетьмана переяславського полковника Якима Сомка. Сомко дотримувався програми об’єднання Правобережної і Лівобережної України в тісному союзі з Росією і здійснював старшинську політику, намагаючись приборкати народні рухи. Такою політикою було незадоволене міщанство та незаможна частина козацтва.

Вони висунули на посаду гетьмана кандидатуру Івана Брюховецького.

Ця складна політична боротьба призвела до Чорної ради в Ніжині 1663 року, на якій було скинуто наказного (тимчасового) гетьмана Сомка і обрано Івана Брюховецького. В раді, крім козацької старшини, брали участь запорожці,

селяни, міщани (“чернь”), тому її й названо Чорною радою. Невдовзі Брюховецький не тільки виявив зневагу до народних мас, а й став на шлях зради, за що був покараний козаками.

У цей час по Україні почалися повстанські рухи незадоволеного селянства. Значну роль у них відігравали міські ремісники, дрібне міщанство. Ці антифеодальні рухи були спрямовані проти заможної старшини і її ставлеників – гетьманів. Ворогування між окремими групами козацької верхівки, боротьба між претендентами на гетьманську булаву – все це було характерним для того часу.

Такі історичні події лягли в основу роману “Чорна рада”.

Як художник Куліш зумів зобразити в романі багато правдивих картин з історц України. Якщо в творах багатьох попередників Куліша виступали переважно “герої” своєї хати, своєї оселі, свого села, то герої “Чорної ради” виступають на тлі широких суспільних процесів, історичних конфліктів, грізних подій.

Заслуга Пантелеймона Куліша – автора роману “Чорна рада” – в тому, що він познайомив широкі читацькі кола з маловідомою сторінкою в історії України – добою “післяхмельниччини”. Письменник відтворив дух епохи, визвольні прагнення народу, суперечливу поведінку його організаторів.

Роман “Чорна рада” був важливим явищем в нашій літературі, завдяки якому ми глибше і яскравіше узнаємо нашу історію.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

“Чорна рада” П. Куліша – першій український історичний роман