Датування твору

Датування твору – часове визначення етапів роботи письменника над певним твором від задуму до остаточного завершення тексту (чистовий рукопис або машинопис), яким виявлено останню волю автора. Задля підтвердження Д. т. використовуються різні джерела: нотатки, щоденникові записи, листи, свідчення сучасників, відомості з періодики тощо. Для історії літератури часове визначення етапів роботи письменника над твором допомагає з’ясувати мотиви цієї роботи, контекст, особливості певного літературного періоду та культурно-соціального середовища і т. д., водночас відтворити перебіг творчої еволюції автора.

Подеколи трапляються випадки свідомої заміни митцем справжньої дати з об’єктивних чи суб’єктивних міркувань (повісті Т. Шевченка “Наймичка” та “Варнак” датовані 1844 і 1845, хоч були написані на засланні 1852-54).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Датування твору