ДЕРЕВО ЯК СИМВОЛІЧНА ДЕТАЛЬ У РОМАНІ “БАТЬКИ Й ДІТИ”


Опис пейзажу, характеристики героїв через відношення до природи все це займає велике місце у творах Тургенєва. Любов до природи й часті звертання до неї в добутках зробили автора знавцем пейзажної характеристики. Говорячи про при-роді в романі “Батьки й діти”, насамперед читач згадає ліс або, більш конкретно, дерево. І це має свій зміст, адже не-які герої роману мають пряме відношення до лісу й дерева. Сумнівів не викличе твердження, що багато героїв “Батьків і дітей” зооморфны. Наприклад, Миколи Петровича Базарів прямо називає сонечком,

а Фенечка кішечка в сні Базарова.

А що ж сам Базарів? Його вже сутужніше зіставити з яким-небудь жи-вотным. Можливо, він сам зіставляє себе з жабою, уважаючи, що всі люди однаково що жаба. Говорячи про Базарове, потрібно ска-зать, що він, напевно, єдиний герой, у якого є талисма-ны. І тут показує свій вплив Природа, до якої Базарів від – носиться равнодушно, навіть із цинізмом: “Природа не храм, а майстер-ская, і людина в ній працівник”.

Але ж саме природа дала йому один з його талісманів осику. Але осика дерево дуже незвичайне, вона забирає енергію, і на ньому навіть вішали злочинців. Чому ж саме осика стала

талісманом Базарова?

Можливо, тому що Базарів і сам схожий на осику. У розмові з ним багато хто губилися, бентежилися, не знаючи, як поводитися, він начебто забирав енергію в людей, общавшихся з ним. Напевно, це й стало причиною того, що Аркадій Кірсанов пішов за Базаровым, хоча в душі не був ні-гилистом.

Але в той же час є версія про те, що з осики був сде-лан хрест Христа, тобто в осиці присутня позитивне нача-ло. І, безумовно, не можна заперечувати позитивні якості Базаро-Ва як людини розумного й досить утвореного. Базарів ля-гушка, але ж тільки вона може звертатися до Бога. Афоризмом стали слова Базарова про те, що жоден ботанік не стане розглядати кожну березу окремо. І говорив це База-Рів, порівнюючи берези з людьми. Його власне життя переконало його у зворотному. Він зустрів таку незвичайну, небагато таємничу жінку, як Одинцова, і полюбив її, хоча до зустрічі з Одинцовій презирливо озивався про жінок, говорив, що вільно мислить між жінками тільки виродок.

Але ж береза, з якої він зрівняй-вал людей, дерево, що віддає енергію, на відміну від осики. Ще один яскравий персонаж “Батьків і дітей” це Павло Петро-Вич Кірсанов. И якщо Базарова ми порівнюємо з осикою, те Павло Петрович це ліс.

Ліс складається з дерев-людей, що говорить від-частини на його користь, почасти немає. Павло Петрович людина до-статочно сильний, але все-таки він не зміг побороти себе при зустрічі із княгинею Р. Саме в лісі живуть сонечка, і кішку можна там знайти, і жабу. Тому, напевно, Павло Петрович у ре-зультате починає розуміти Базарова, адже жаба талісман Базарова. У Базарова з Павлом Петровичем більше подібності, чим розходжень, і це підтверджується тим, що жаба живе в лісі. І ще Базарів це й хробак, і орел і Павло Петрович і апостол Павло, і “маленький”.

Мотив дерева ми бачимо й під час зустрічі Аркадія Кірсанова з Катею одинцое)й. Вони сиділи під ясеном, що сприяв їхній любові, оберігав. Вони, напевно, відчули це й тому зустрічалися саме там.

У сцені під стогом, коли там відпочивали Базарів і Аркадій, є присутнім мотив дерева. Падає кленовий аркуш. А кленовий аркуш нагадує хрест і приймає значення ключа до життя, обра-щения до Бога. І в переломному моменті роману дуелі теж пpиcyтcтвyeт мотив дерева: дуель проходила за гаєм, цей гай приховував дуэ лянтов, і ніхто не догадався про те, що ж насправді произо йшло між Базаровым і Павлом Петровичем. Базарів, все життя насмехавшийся над прекрасним, наприкінці життя задумався, навіщо він жив, чи потрібний він Росії?

Любов i природа перемогли його холодність і байдужість, і над його могило! ми бачимо дві прекрасні ялинки, посаджені дбайливим рукам! його батьків. Мотив лісу й дерева простежується протягом практичес-ки всього роману й має немаловажне значення. Це й засіб ха-рактеристики персонажів, і засіб вираження авторської пози-ции. Треба мати більшу майстерність, щоб, здавалися б, не-більші деталі зробити значимими. І Тургенєв, маючи цей дарунок, вклав незаперечний по важливості й необхідності зміст в описи й згадування лісу й дерева


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ДЕРЕВО ЯК СИМВОЛІЧНА ДЕТАЛЬ У РОМАНІ “БАТЬКИ Й ДІТИ”