Детальний Аналіз “De Libertate” Г. Сковорода

” De Libertate ” аналіз твору – тема, ідея, жанр, сюжет, композиція та інші питання розкриті в цій статті.

ПАСПОРТ ТВОРУ

Рід літератури: лірика

Вид лірики: Філософсько-громадянська

Жанр: ода.

Тема: роздуми про волю як найбільшу суспільну цінність і про Б. Хмельницького як взірця боротьби за свободу.

Мотиви: Возвеличення свободи як найбільшої суспільної цінності; прославляння Б. Хмельницького, борця за свободу рідного народу, яка є найбільшим багатством людини.

Віршування: віршовий розмір – дактиль. Художній напрям

– бароко.

Художні особливості: Порівняння: неначе воно золотеє; риторичні оклики: Слава навіки буде з тобою, / Вольності отче, Богдане-герою!; риторичні запитання: Що є свобода? Добро в ній якеє?; звертання: Богдане-герою.

Примітки: Для ліричного героя воля – найбільше багатство, найвища цінність. У протиставленні золота і свободи, на думку автора, перемагає свобода. Уособленням вільної людини, яка змогла подарувати надію на волю українцям, є Б. Хмельницький; його і прославляє автор у цій поезії.

“Всякому місту – звичай і права”

De Libertate

Що є свобода? Добро в ній якеє? Кажуть, неначе воно золотеє?

Ні ж бо, не злотне: зрівнявши все злото,

Проти свободи воно лиш болото. О, якби в дурні мені не пошитись, Щоб без свободи не міг я лишитись.

Слава навіки буде з тобою, Вольності отче, Богдане-герою!

Про свободу (лат.).

Понад двадцять віршів Сковороди не ввійшли до збірки “Сад божественних пісень”. Серед творів, що не увійшли до цієї збірки, особливо примітною є ода ” De Libertate ” {“ПРО СВОБОДУ” – лат.), у якій він привітав національно-визвольну боротьбу рідного народу на чолі з Богданом Хмельницьким. Поет виступає тут співцем волі: Що є свобода?

Добро в ній якеє? Кажуть, неначе воно золотеє? Ні ж бо, не злотне: зрівнявши все злото, Проти свободи воно лиш болото.

Оспівуючи волю як найбільшу цінність у період посилення кріпацтва, автор виявляє громадянську мужність. Г. Сковорода стверджує, що лише за умови здобуття волі людина почуватиметься щасливою і ніяке золото не замінить свободу.

Цілком несподіваною є кінцівка твору, у якій автор прославляє Богдана Хмельницького як батька свободи, як героя: Слава навіки буде з тобою, Вольності отче, Богдане-герою!

Виголошення слави гетьману України, який боровся за волю і незалежність рідного краю, у часи жорстокої реакції було вираженням відкритого протесту проти царсько-поміщицької сваволі, виявом високої громадянської мужності.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Детальний Аналіз “De Libertate” Г. Сковорода