До теми “Чарівний світ української коломийки”

Розміщено від Tvіr в Суббота 29 мая

Що таке коломийка, яка її структурна побудова? Коломийка – це коротка, найчастіше дворядкова пісня, кожний рядок які складається з чотирнадцяти складів, з паузою після восьмого складу. Можливо назва цього поняття пов’язана з назвою міста Коломия або назвою гуцульського танку “коломийка” (коло), де ця пісня є приспівкою до танцю.

2. Які види коломийок існують у пісенній спадщині українського народу?

3. Виділіть основні ознаки коломийок. Серед основних ознак коломийок слід відмітити лаконізм,

пісенно-поетичннй заспів, відповідну міміку виконавців, усталену поетику, традиційні образи-символи, постійні епітети, наприклад “гіркий вітер”, багато метафор, персоніфікації (звернення до природи, мов до живої істоти).

4. Хто є автором і виконавцем коломийок? Коломийкам не властива споглядальність. Автор і виконавець у них – це одна особа, що розкриває душу, розповідає про власні пригоди, враження.

Тому більшість коломийок оптимістичні та життєрадісні.

5. Коли і де виконуються коломийки?

6. Чи виникають нові коломийки?

7. Як І. Франко охарактеризував коломийку? “…вони опираються на

широкий образ нашого сучасного народного життя безмірно багаті деталями і кольорами, де бачимо сльози й радощі, працю і спочинки, турботи і забави, серйозні мислі нашого народу. Його соціальний стан, його життя громадське й індивідуальне від колиски до могили, його традиції й вірування, його громадські й етичні ідеали”.

Доля українського народу в козацьких, рекрутських та чумацьких піснях

І. Головні герої козацьких пісень. У добу козаччини головним героєм і виховним ідеалом став козак як втілення всіх чеснот справжнього українця, мужній

Лицар-визволитель, безкорисливий захисник скривджених і знедолених.

1. Образи-символи козацьких пісень. Особливу увагу слід звернути на змалювання в піснях козацького чуба як символу незалежності товариства лицарів.

ІІ. Лейтмотив рекрутських пісень. Якщо в козаки українець ішов по добрій волі,

То в рекрути його “забривали”. Наруга над духовним світом юнака – головна

Ідея рекрутських пісень.

І. Тематика рекрутських пісень. У цих піснях показано важку примусову солдатську службу, повернення рекрута додому хворим, морально покаліченим або його смерть у війську чи в дорозі. Ці твори реалістично змальовують характерні моменти соціальної несправедливості: жеребкування під час набору, спроби викупу сина, заміну його на іншого, переважно сироту.

ІІІ. Чумацькі неписані закони. Самовіддана вільна праця чумаків, справедливість при розподілі прибутків, людяність, допомога сиротам і вдовам високо цінувалися в народі.)

1. Тематика чумацьких пісень. У дорозі чумаків постійно чекали труднощі, тому більшість чумацьких пісень відображає трагічну подію – смерть чумака в дорозі або його хворобу.)

2. Провідні мотиви і символи пісень. Основними у чумацьких піснях стають мотиви, пов’язані з прагненням до волі як духовної свободи, можливості вибору життєвого шляху. Головний символ – дорога, вона непередбачена як саме життя.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

До теми “Чарівний світ української коломийки”