Етнопсихологія

Етнопсихологія (грецьк. ethnos – плем’я народ, psyche – душа, idgos ~ вчення) – наука про психічні особливості, ментальність народу, властивості національного характеру. В Україні Е. започаткована працями М. Костомарова, В. Антоновича, І. Нечуя-Левицького, М. Драгоманова, М. Грушевського, розроблялася вченими націоцентричної орієнтації (Я. Ярема, І. Мірчук, О. Кульчицький, Б. Цимбалістий, М. Шлемкевич, Г. Ващенко, В. Янів, Б. Стебельський, Г. Васькович та ін.). Для літературознавця Е. цікава тим, що у своїх дослідженнях широко використовує фольклор і

художню літературу письменників різних епох як матеріал, в якому відбито риси українського менталітету.

Узагальнюючи спостереження Е., В. Янів писав: “Українець – це інтровертивна людина з сильним відчуттям свого “я”. Заглиблений у собі і маючи відчуття гідності, він прямує до повалення всяких обмежень особистої свободи, в тому числі до нівеляції соціяльних перегород. Неохота коритися волі іншого йде так далеко, що комплементарне прямування до самовияву – нахил підпорядковуватися – в українця з природи слабо розвинений. Ця остання властивість характеру ще більше поглибилася в результаті століть

неволі, коли творчий спротив набирав прикмет чесноти”.

Під таким кутом зору він аналізував і твори Марка Вовчка, А. Свидницького, Б. Грінченка, В. Стефаника, І. Франка, Лесі Українки, М. Коцюбинського, В. Симоненка. Він підкреслював, що сердечність (“кордоцентризм”), релігійність, невойовничість є істотними рисами української ментальності, джерелами нашої християнської віри, і на цій підставі характеризував український виховний ідеал. До проблем Е. часто зверталися Д. Донцов, Ю. Липа, О. Ольжич. Вони наголошували на інших рисах національного характеру, бичували надмірну розчуленість українців, закликали формувати “боєвий інстинкт”. На думку О. Ольжича, “войовничість в українській свідомості творить невід’ємну рису й одну з основ національного світогляду, яка давала народові місце і певність себе на ‘ своєму історичному шляху”.

Ширші дослідження Е. українського народу, зіставлення різних кутів зору, типологічний аналіз наявного матеріалу дають можливість відтворити складну структуру українського менталітету і його відбиття в художній літературі за різних конкретно-історичних умов.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Етнопсихологія