Фауст характеристика образу Вагнера

Вагнер – кабінетний учений, для якого існує тільки книжкове знання : воно повинне відкрити суть життя і таємниці природи. У трагедії Гете В. – антипод Фауста, що прагне до досягнення сенсу життя за допомогою активної участі в ній. У першій частині трагедії В. виступає як помічник-підручний Фауста, фамулус.

Уперше він з’являється в сцені “Ніч”, і вже перший діалог героїв демонструє протилежність їх спрямувань.

За фігурою В. розпізнається певний розумовий рух, висхідний до Ренесансу і ставлячий своєю метою розширити межі пізнання,

яке виявлялося самоцельным. Основні зусилля були віддані древнім мовам, творам античних авторів і риториці, але не спробам проникнути у світ реальних сутностей і феноменів, що притягують Фауста настільки, що заради цього він готовий навіть скористатися засобами магії. Типовим представником гуманістичної науки заради самої науки був Эразм Роттердамский, її принципи близькі і В. Він також штудіює риторику і вважає необхідним вчитися мистецтву декламації у акторів.

Контрастне зіставлення В. і Фауста продовжене в сцені “Біля воріт”. Картини природи, заходу і сходу сонця захоплюють Фауста, він повний

пориву до нового і увись, тоді як для В. ці розмови – “каприз”, “чудасії”. У другому акті другої частини В. іронічно охарактеризований Мефістофелем як прославлений учений, що має докторський ступінь і власного студента-помічника.

Предмет його зайняття – створення штучної людини Гомункула, супутнього Фаусту в його пошуках шляху до прекрасного. Гомункул розбивається і гине, тоді як Фауст досягає мети – знаходить відроджену до життя Олену.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Фауст характеристика образу Вагнера