Феофан Прокопович та його драма “Володимир”

Феофан Прокопович та його драма “Володимир”

I. Феофан Прокопович – один із яскравих представників стилю бароко в українській та світовій літературі. (Бароко – стиль у мистецтві й літературі ряду країн XVI-XVIII століть, який характеризується урочистістю, пишністю, складністю, підвищеною мальовничістю. Українське бароко тісно пов’язане з козацтвом, із життям верхівки тогочасного суспільства. Ф. Прокопович – письменник та просвітитель кінця XVII – початку XVIII століття.)

II. Трагікомедія “Володимир” Феофана Прокоповича

– перша історична драма на вітчизняному матеріалі.

1. Історія написання твору. (Драма написана в 1705 році. Головна тема – хрещення Русі князем Володимиром і боротьба з невігласами жерцями, неуцтвом, реакційним духовенством.)

2. Будова п’єси. (Написана силабічним 13-складовим віршем, складається з п’яти актів, прологу й епілогу.)

3. Політична спрямованість драми. (П’єса пройнята мотивом боротьби неуцтва та просвіти. Використовуючи релігійно-історичний сюжет, Прокопович наголошує на прогресивних ідеях, яку несла освіта. У п’єсі – спроба показати психологічний конфлікт у свідомості Володимира,

його вагання й утвердження нової віри. В особі Володимира – окремі риси діяльності Петра І, його реформ.)

III. Значення п’єси “Володимир” Ф. Прокоповича. (П’єса служила пропаганді реформ Петра І. Вона сповнена ідей суспільно-політичного протиборства часів Ф. Прокоповича.)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Феофан Прокопович та його драма “Володимир”