Філософське осмислення життя в поетичній творчості Бажана

Творчість Миколи Бажана відзначається розмаїттям тематики, життєвого, літературного, мистецького, історичного матеріалу. Відлуння війни і проблеми національного минулого, його моральних уроків, події та факти сучасності й філософське осмислення людського буття – все це материк поезії Миколи Бажана.

Важливе місце посідають у ньому питання культурологічні. Цс й осягнення мовою поезії архітектурних форм (триптих “Будівлі”), і музичних тем, інтонацій (“Міцкевич в Одесі”, “Нічні концерти”), і скульптурних та малярських

шедеврів майстрів минулих епох (“італійські зустрічі”).

Складні стосунки митця й суспільства хвилюють поета, коли він звертається до осмислення загадкової постаті німецького романтика Гофмана (поема “Гофманова ніч”), чи життя ліриків 18 століття (незавершена поема “Сліпці”), чи варіації на тему Рільке (“Чотири оповідання про надію”).

Микола Бажан використовує в цих поезіях епічні форми оповіді. Навіть пейзажна лірика нерідко позначена окремими сюжетними елементами. Так, поезія “Дорога” починається з динамічного опису вечора. Поступово цей опис переростає в роздуми поета про сенс

людського існування:

Дорого зустрічей і тиха путь прощань,

Людська дорого,- просто стелься.

Відбивши на холодних рельсах

Огні ночей і дотики світань!

Епічні форми характерні і для поеми “Політ крізь бурю”. Тут історія молодої дівчини постає через осмислення минулого й сучасного, трагедійного й героїчного. Ось чіткий малюнок воєнних доріг, сповнений місткими деталями:

Димучі простори. Гримучі дороги.

Поля спопелілі. Спалахнуті стоги.

Масних паленнськ пелехата юга,

Привали. Бомбьожки. Прокльони. Тривоги,

Побиті, ганчір’ям обкутані ноги.

По воду, по хліб, по надію черга.

Проте Микола Бажан ніколи не був стороннім оповідачем. Його поезія емоційна, в ній б’є потужний струмінь ліризму, особливо коли автор говорить про пережите й вистраждане. Так, теплим, задушевним словом згадує він свого вчителя Павла Тичину (“Кларнет Тичини”):

… О, як же було мені треба співучого слова довіри, і як мене світлом промкнули, мій Вчителю, Ваші кларнети!

Їм дано жаданно звучати, промінно й органно гриміти Осанною денному сяйву, відлунням бездонної сфери…

У циклі “Нічні концерти” показано широкий спектр людських почуттів: з одного боку, це ті переживання й емоції, якими позначені музичні твори, З іншого – асоціації, думки автора, викликані улюбленими, добре знаними мелодіями. Таке складне мереживо почуттів творить особливу атмосферу настроїв: від розпачу, безнадії до віри в торжество людської душі. Тайна світу, його гідна подиву велич і простота, зачарування життям – такі мотиви поезії Миколи Бажана останніх років.

Він часто звертається до спогадів, які надають його творам щирості й ніжності, щемливо-сповідальної інтонації. Талант поета багатовимірний, і кожний “вимір” – монументальний, філософський, ліричний – збагачує його творчість.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Філософське осмислення життя в поетичній творчості Бажана