Г. ТЮТЮННИК. ОГЛЯД ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ. “ЗАВ’ЯЗЬ”, “ТРИ ЗОЗУЛІ З ПОКЛОНОМ”

Тема. Г. ТЮТЮННИК. ОГЛЯД ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ. “ЗАВ’ЯЗЬ”, “ТРИ ЗОЗУЛІ З ПОКЛОНОМ”

Варіант 1

1. Г. Тютюнник відчував людину, за його словами, як…

А Рослина мороз.

Б Роса сонце.

В Шлунок голод.

Г Рана сіль.

2. Народився Григір Тютюнник майбутній митець художнього літературного слова…

А На Херсонщині.

Б Тернопільщині.

В Полтавщині.

Г Сумщині.

3. На Харківщині письменник…

А Написав свій перший художній твір.

Б Навчався в машинобудівному технікумі.

В Очолював міську

радіостанцію.

Г Працював на заводі імені Малишева.

4. Найпершим літературним учителем для Григора Тютюнника був…

А Досвід, який він отримав, навчаючись у Зінківському ре­місничому училищі.

Б Дядько Филимон з Донбасу.

В Є. Гуцало.

Г Рідний брат письменника.

5. Епіграф до твору Г. Тютюнника ” Три зозулі з поклоном ” має такі слова:

А “Близьким і рідним мешканцям села”.

Б “З повагою до минулого”.

В “Любові всевишній присвячується”.

Г “На згадку про мого батька”.

6. Найщасливішими були для Г. Тютюнника роки…

А Навчання в Харківському університеті.

Б

Роботи у видавництвах “Дніпро”, “Молодь”.

В Життя у дядька Филимона.

Г Акторської діяльності на кінопробі фільму за повістю В. Зем­ляка “Дочка Стратіона”.

7. До творів Г. Тютюнника про життя учнів ремісничого училища належать…

А “Зав’язь”, “Три зозулі з поклоном”.

Б “Обнова”, “Син приїхав”.

В “Іван Срібний”, “Климко”.

Г “Вогник далеко в степу”, “Смерть кавалера”.

8. Зимовими вечорами дід Лаврін (Г. Тютюнник “Зав’язь”) полюб­ляв розповідати внукові…

А Про мужність і героїзм українського козацтва.

Б Красу праці на землі.

В Часи, коли він перебував у австрійському полоні.

Г Своє перше кохання.

9. Улюблений російський автор Г. Тютюнника, окремі твори якого він переклав українською.

А В. Висоцький.

Б Б. Пастернак.

В В. Шукшин.

Г Л. Утьосов.

10. Визначіть художні засоби в уривку з твору Г. Тютюнника “Зав’язь”: “Я не допомагаю, а майже виношу її вгору на руках. І сила в мене, як у вола”.

А Метонімія, уособлення.

Б Гіпербола, порівняння.

В Літота, епітет.

Г Оксюморон, синекдоха.

11. Поштовхом для написання Г. Тютюнником новели “Три зозулі з поклоном” послужила незначна подія.

А Поїздка письменника до рідного села.

Б Виконання народних пісень сліпим бандуристом.

В Епізод із кінофільму за повістю В. Земляка “Дочка Стра­тіона”.

Г Смерть рідного брата.

12. Надумку якого письменника-“шістдесятника”, Г. Тютюнник – майстер, який любив “оживлювати” епізоди своїх майбутніх тво­рів і робив те досить артистично і дотепно?

А В. Шевчук.

Б І. Драч.

В Є. Гуцало.

Г Д. Павличко.

Варіант 2

1. Новели письменника – це насамперед…

А Світлий сонет миру і злагоді.

Б Біль, страждання за людину.

В Щира любов до всього на землі.

Г Експромт і популярність.

2. Після арешту батька Григір:

А Потрапляє на Донбас до свого дядьки.

Б Виїжджає на заробітки до Гадячого.

В Навчається у Зінківському ремісничому училищі.

Г Працює на птахофермі у рідному селі.

3. Що пообіцяв Микола купити Соні (Г. Тютюнник “Зав’язь”), коли він вивчиться на шофера?

А Різнокольорову хустку.

Б Намисто, мов з роси.

В Черевики, наче цвіт яблуні.

Г Сріблясті гудзики.

4. Де не працював письменник, перебуваючи з 1963 року у Києві?

А У Національному університеті.

Б Сценарній майстерні кіностудії імені О. Довженка.

В Видавництвах “Радянський письменник”, “Веселка”.

Г “Літературній Україні”.

5. Визначіть першу книжку оповідань письменника.

А “Крайнебо”.

Б “Коріння”.

В “Зав’язь”.

Г “Деревій”.

6. “Три зозулі з поклоном” Григора Михайловича містить елемен­ти…

А Сентименталізму.

Б Романтизму.

В Класицизму

Г Автобіографізму.

7. У своїй творчій праці митець обрав жанри, традиційні для української літератури.

А Легенда, притча.

Б Роман, поема.

В Драма, водевіль.

Г Оповідання, повість.

8. З якою делікатністю і тактом описує Григір Тютюнник у творі “Зав’язь”…

А Турботу героя кожною рослинкою.

Б Мешканців тваринного світу.

В Життя людини у злагоді.

Г Зародження почуття кохання в юних героїв.

9. Характерна ознака для багатьох художніх творів письменника. А Невмирущість, неперехідність справжніх моральних, мис­тецьких, життєвих цінностей.

Б Чуття спорідненості із землею батьків, повага до людини – трударя, її праці.

В Полярні і водночас взаємопроникаючі мотиви – любов і не­нависть, ніжність серця і нетерпимість до зла.

Г Колоритні образи людей скромних і тихих, з доброю душею і чутливим серцем.

10. Під час служби у морфлоті на Далекому Сході Григір Михайло­вич значну увагу приділяв…

А Фізичному розвитку.

Б Самоосвіті.

В Публіцистичній діяльності.

Г Формуванню власної політичної свідомості.

11. О. Гончар, характеризуючи мистецьку обдарованість Григора Михайловича, назвав письменника…

А Живописцем правди.

Б Майстром слова високого класу.

В Князем духу.

Г Оберегом української літератури.

12. У своєму листі Михайло (Г. Тютюнник “Три зозулі з поклоном”) просить, звертаючись до дружини, щоб вона…

А Тимчасово забула про нього.

Б Пригостила трьох зозуль з його поклоном.

В Відвідала Марфу.

Г Гідно виховала їх сина.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Г. ТЮТЮННИК. ОГЛЯД ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ. “ЗАВ’ЯЗЬ”, “ТРИ ЗОЗУЛІ З ПОКЛОНОМ”