Галицько-Волинський літопис – ЛІТЕРАТУРА Х-ХІІІ століть

“Галицько-Волинський літопис”

“Галицько-Волинський літопис” продовжує “Початковий літопис” і “Київський літопис”, подаючи опис подій до 1292 року. У літописі подаються розгорнуті події, що відбувалися на Галичині: боротьба за престол, війни, що передували захопленню Руських земель Ордою хана Батия. Літописець звеличує князя Данила Галицького, показує його як видатного діяча і хороброго воїна (у літописі яскраво змальована хоробрість князя Данила та його дружини в бою з татарами на річці Калці, в Шлезьку, Чехії, у поході проти литовських завойовників).

Князь Данило зображений як патріот рідної землі і як князь, що дбає про добробут вітчизни (поїздка до Орди, домовленість з Батиєм, відмова підкоритися римській церкві).

Художніми особливостями “Галицько-Волинського літопису” є риторичність і пишномовність викладу, образний стиль і використання фольклорних елементів.

Сюжети і мотиви літописів надихали письменників у різні часи, їх використовували Т. Шевченко, С. Руданський, І. Кочерга, П. Загребєльний, В. Шевчук та багато інших. ?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Галицько-Волинський літопис – ЛІТЕРАТУРА Х-ХІІІ століть