ГЕЙ, ВИДНО СЕЛО – СТРІЛЕЦЬКІ ПІСНІ


Українська література 6 клас

СТРІЛЕЦЬКІ ПІСНІ

ГЕЙ, ВИДНО СЕЛО

Гей, видно село, широке село під горою,

Гей, там ідуть стрільці, січовії стрільці до бою.

Іде, іде військо крізь широке поле,

Хлопці ж бо то, хлопці, як соколи!

Приспів:

Ха-ха, ха-ха,

Ха-ха, ха-ха, ха-ха, гей!

Дівчино, рибчино, чорнобривко моя,

Вийди, вийди, подивися

Чим скоріше до вікна,

Хлопці ж бо то, хлопці, як соколи!

Гей, видно село, широке село під горою,

Гей, там ідуть паші січовії стрільці до бою.

Попереду славні старші отамани,

Хто

охоту має, най іде із нами!

(Приспів)

Гей, видно село, широке село під горою.

Гей, там ідуть наші січовії стрільці до бою.

А хто піде з нами, буде славу мати,

Йдем за Україну воювати!

Повторюємо й узагальнюємо

1. Яка з пісень тобі сподобалася найбільше і чому? 2. Розкажи про Українських січових стрільців. Чи трагічною була їхня доля? Чому?

3. Що спільного між січовими стрільцями і запорозькими козаками? 4 Хто є творцем стрілецьких пісень? Із чого можна дізнатися, що їхні автори

Були великими патріотами? 5. Як ти вважаєш, чому виникали такі пісні? Яку роль вони відігравали під час бойових

походів?

Аналізуємо тексти

1. Підбери антоніми до слів “оптимізм”, “пригнічувати”, “поразка”, “віра”, “плакати”. 2. Визнач провідні мотиви стрілецьких пісень. Про кого і про що в них ідеться? 3. Які образи-символи використані в них? Прокоментуй, що вони означають.

Як ти розумієш порівняння “хлопці, як соколи?”. Знайди у текстах ті художні засоби, які надають пісням патріотичного звучання, утверджують героїчний пафос, створюють оптимістичний настрій. Порівняй пісню “Ой у лузі червона калина похилилася” з піснею “Там у полі криниченька”.

За якими ознаками їх можна віднести до стрілецьких і жниварських пісень?

Дискутуємо

1. Хто може вважатися героем України у наш час? У чому проявляється патріотизм сучасної людини?

Завдання додому

1. Вивчи напам’ять пісню “Ой у лузі червона калини похилилася”. Підготуй власну розповідь про Українських січових стрільців, використовуючи додаткові матеріали. 3. Розглянь репродукцію картини.

Поміркуй, яке пробудження тут зображено.

І. Марчук. Пробудження (фрагмент). 1992 р.

Радимо прочитані: І. Калинець. “Червоні маки”; народні легенди про калину; послухати: фонозаписи стрілецьких пісень.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ГЕЙ, ВИДНО СЕЛО – СТРІЛЕЦЬКІ ПІСНІ