Генетичне вивчення літератури

Генетичне вивчення літератури (грецьк. genesis – походження, породження) – один із загальнометодологічних підходів, способів дослідження літератури, в якому увага зосереджується на виникненні і розвитку літератури в цілому чи однієї з національних літератур, на еволюції літературного процесу. Г. вивчення творчості одного письменника реалізується за допомогою біографічного, культурно-історичного, психологічного і соціологічного методів, які в сукупності дають можливість простежити процес виникнення і здійснення задуму, встановити стимули до творчості, джерела тематики, пояснити причини існування в творчості митця її ідейно-тематичних і жанрово-стильових домінант (див.: Відображення в літературі, Вплив і взаємовпливи літератури).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Генетичне вивчення літератури