Гете і Просвітництво

Гете і Просвітництво

І. Що таке Просвітництво? (Просвітництво не є літературним напрямом, це ідеологія епохи кризи феодалізму. Просвітництво складається протягом XVІІІ століття спочатку в Англії, потім у Франції, а в другій половині століття Просвітництво охоплює Німеччину, Італію, Польщу, Росію. Просвітники піддавали критиці нерівність, духовну ницість можновладців, продажність суддівства й інші прояви несправедливості. Вони вважали, що несуть людям світло знань, звідси й назва.)

ІІ. Погляди просвітників на людину й світ. (Просвітники

вважали людину досконалим створінням, яке природа обдарувала різноманітними талантами і здібностями. Просвітники до всього підходили з позицій розуму, і майбутнє уявляли собі як царство розуму, на суд якого пропонували виставити все, що вважалося цінним і важливим у людському суспільстві.

Церква, підтримувана монархічною владою, переслідувала просвітників, забороняла і нерідко спалювала їхні книжки, однак і вона змушена була погодитися з деякими поглядами просвітників, а саме: людина і світ – досконалі; людина має право на земне щастя; людина має право на розвиток інтелекту, на самовдосконалення; толерантність

– необхідна риса співіснування людей з різними поглядами; світ можна пізнавати й пояснювати з точки зору науки.)

ІІІ. Література Просвітництва й творчість Гете. (У XVІІІ столітті на Заході створювалися реалістичні романи (“Робінзон Крузо” Д. Дефо) та реалістичні драми (наприклад, “Весілля Фігаро” Бомарше або драми молодого Шіллера “Розбійники”, “Підступність і кохання”). Художня цінність цих творів пов’язана з тим, що вони уособлюють високе уявлення про призначення людини, уособлюють Розум або Природу.

Серед авторів цього періоду слід також назвати Джонатана Свіфта, Вольтера, Дені Дідро, Жан-Жака Руссо, Готгольда Лессінга та інших. “Фауст” Гете став своєрідним підсумком “віку розуму” в Європі й відкрив певні грані “нової епохи всесвітньої історії”. Гете перекреслює середньовічний світогляд у Німеччині так само, як це роблять енциклопедисти у Франції.)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Гете і Просвітництво