ІСТОРИЧНО-МЕМУАРНА ПРОЗА. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КОЗАЦЬКІ ЛІТОПИСИ. “ІСТОРІЯ РУСІВ”

1. Письменник, що видав у своїй друкарні рукопис “Літопису Самовидця”.

А Є. Гребінка.

Б Т. Шевченко.

В П. Куліш.

Г І. Нечуй-Левицький.

2. Автором “Літопису Самовидця” вважають…

А В. Кочубея.

Б К. Зіновієва.

В І. Биховця.

Г Невідому особу.

3. Події, які охоплені у змісті твору.

А Від давніх часів до 1769 р.

Б Від 1648 до 1702р.

В 3 1848 до 1864р.

Г Період кінця XVII – початку XVIII ст.

4. О. Пушкін, висловлюючись про “Історію Русів”, звернув увагу…

А На жанр твору.

Б Його автора.

В Дискусію

навколо образу І. Мазепи.

Г Час написання літопису.

5. На думку М. Драгоманова, твір “Історія русів” сприяв виникненню…

А “Слова про Ігорів похід”.

Б “Велесової книги”.

В “Кобзаря”.

Г “Псалтиря”.

6. Герой, до якого звернувся Б. Хмельницький з промовою: “А на­що говорити там, де треба діяти? Навіщо говорити там, де треба міру знати?” (“Літопис Г. Грабянки”)

А Хан татарський.

Б Монарх російський.

В Д. Виговський.

Г Король Жигмонт.

7. Біблійний герой, з образом якого С. Величко порівнює Б. Хмельницького (“Літопис С. Величка”).

А Адам.

Б

Ной.

В Мойсей.

Г Каїн.

8. Кошовий, якого козаки (“Літопис С. Величка”) обирали вісім разів своїм отаманом.

А І. Богун.

Б М. Кривонос.

В С. Наливайко.

Г І. Сірко.

9. Другий том “Літопису С. Величка” містить відомості…

А Про битву при Жовтих Водах.

Б Видатних політичних діячів І. Кочубея, І. Мазепу, С. Палія.

В Напад кримського хана на Запорізьку Січ у 1675 році.

Г Перемогу під Батогом.

10. “Правдешній Малої Росії син та слуга” (“Історія Русів”),- так називає себе…

А С. Величко.

Б Б. Хмельницький.

В І. Мазепа.

Г Г. Грабянка.

11. Кого засуджує автор у творі “Літопис Г. Грабянки” за байдуже ставлення до страждань народу, прагнення пограбувати держа­ву й трудящих?

А В. Кочубея.

Б М. Гденшинського.

В Ф. Кандибу.

Г П. Тетерю.

12. Де козаки під керівництвом Б. Хмельницького розбили ляхів і “добули силу добра, золота, срібла, міді, олова, пороху та вся­ких інших військових припасів? (“Літопис Г. Грабянки”)

А Під Корсунем.

Б Пилявцями.

В Львовом.

Г Москвою.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

ІСТОРИЧНО-МЕМУАРНА ПРОЗА. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КОЗАЦЬКІ ЛІТОПИСИ. “ІСТОРІЯ РУСІВ”