Історія створення роману-епопеї М. Горького “Життя Клима Самгіна”

Роман “Життя Клима Самгіна” представляє собою щось виняткове за своєю насиченістю філософськими та суспільно-політичними ідеями. Задум цієї книги виник у Горького ще в 1907-1908 роках, коли буржуазна інтелігенція оголила своє обличчя, почалося повальне зрада нею революції. Горький тоді і поставив собі за мету викрити ренегатская природу цієї досить значної частини російської інтелігенції, показати її історичний шлях.

Однією з перших спроб Горького у вирішенні цієї вельми важливої політичної завдання мож вважати незавершену повість

“Записки доктора Ряхіна”, розпочату, по Цілком ймовірно, в 1908 році. В образі циніка і нігіліста Ряхіна видно безсумнівний попередник Клима Самгіна. У Ря-Хіні вже намічалася найхарактерніша риса Клима Самгіна, що лежить в основі соціальної природи цього “героя” як суспільного типу: прагнення вигадувати себе.

У незавершеної повісті “Все те ж” (1915) ми бачимо нову спробу Горького зобразити Самгін – ський тип. Герой повісті “Все те ж” Смагін теж має схильність вигадувати себе, представляти себе значніше, ніж він є. Питання про Самгін-ському типі публіцистично висвітлювався Горьким і в його статтях

“Руйнування особистості”, “Про цинізм” та інших.

Збагачений досвідом Великої соціалістичної революції і будівництва радянської державності, озброєний вченням марксизму-ленінізму, Горький здійснив свій давній задум у грандіозному творі, в якому він поставив собі за мету зобразити весь комплекс суспільно-історичної російського життя самого складного, драматичного її періоду – періоду “руху самих мас”, епохи імперіалізму і пролетарської революції.

“Життя Клима Самгіна” – зразок новаторського історичного жанру. У цьому творі у всіх художніх образах, картинах, епізодах, в конфліктах представлена російська історія в її революційному розвитку за 40 років – з 80-х років XІX століття до Жовтневої революції. Горький розповідає про переломною епоху в житті Росії, коли в надрах її дозрівали передумови соціалістичної революції, відображена політична боротьба всіх основних класів країни, але і розкривається глибоко і всебічно ідеологічна життя Росії за півстоліття.

Дуже вражає енциклопедичність книги Горького: політика і економіка, філософія та література, мистецтво і культура в широкому сенсі цього слова. І все це взято, розкрито у світлі запеклої класової боротьби з самодержавством і капіталізмом.

У книзі представлені найрізноманітніші верстви населення, ніщо не вислизнуло від погляду художника. На сторінках роману Горького тема народу розкрита в численних масових сценах. Картини народного праці протистоять інтелігентським спорах, яскраво промальовані фігури робітників і селян виступають символом змін, що насуваються.

Роман-епопея “Життя Клима Самгіна” – найбільше, підсумковий твір Горького, тому що в ньому сконцентровано багато чого з того, що хвилювало, спотикало і зображувалося письменником в колишніх його творіннях.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Історія створення роману-епопеї М. Горького “Життя Клима Самгіна”