Іван Драч

Іван Драч народився 17 жовтня 1936 р. в с. Теліжинці Тетіївського району на Київщині.

Закінчив у Тетієві середню школу й одразу почав викладати російську мову та літературу в семирічці сусіднього села Дзвеня­чого. Потім працював інструктором райкому комсомолу, служив в армії. Пізніше вступив на філологічний факультет Київського університету, але навчання не закінчив, бо показав себе надто вільнодумним. Перший вірш поета з’являється у періодиці ще в 1951 р.

Кинувши навчання, І. Драч працює в “Літературній Україні”, куди йому допоміг

улаштуватися Павло Загребельний.

1962 р. виходить збірка “Соняшник” – перша збірка поета. 1965 рік – видання другої збірки “Протуберанці серця”. За три десятиліття він видав їх чимало, працював над перекладами, сценаріями (під час роботи на кіностудії ім.

О. Довженка), літературно-критич­ними статтями. У середині 80-х років І. Драча було обрано до прав­ління Київської організації Спілки письменників України, потім го­ловою правління.

Іван Драч – поет-новатор, поет пошуку нового шляху вираження і побудови поетичного світу. Кожне його слово сповнене прихованої багатозначності, поет часто вдається до інакомовлення, глибокого поліфонізму контексту. Тут і замилування простими речами, і зображення через них якихось найсвятіших цінностей.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Іван Драч