Кандиба Олександр Іванович (Олександр Олесь)

Олександр Іванович Кандиба (псевдонім Олесь) народився 5 груд­ня 1878 р. у м. Крига на Харківщині в родині хлібороба. Свої дитячі та юнацькі роки він провів на межі Гетьманщини і Слобожанщини, у панському маєтку в селі Верхосулі, який наймав його дід по матері. Він називав себе “дитиною степу”, і вся краса вільного простору втілилась у поезії Олеся.

В 11 років хлопець залишився без батька.

Освіту він дістав у Білопільській чотирирічній школі, а потім у сільськогосподарській школі в м. Деркачі. У 1903 р. вступив до Харківського ветеринарного

інституту. Займався самоосвітою, вивчив польську, сербську та болгарську мови.

У 1906 р. О. Олесь склав свою першу збірку віршів “З журбою радість обнялась”, яку випустив у Петербурзі у зв’язку з менш суворою цензурою наступного року. До неї не ввійшли його ранні, незрілі поезії, отже, Олесь зразу постав перед читачем в усій силі свого поетичного слова.

Наступні збірки виходять у 1909 р., 1911 р., 1914 р., 1917 р. З появою його збірок Україна отримала нового поета-лірика, якого дав­но чекала українська поезія. Його вірші відповідали часові українсь­кого відродження.

У 1919 р. поет змушений був виїхати з України

до Угорщини і залишився за кордоном назавжди. Розлука з рідною землею тяжким болем виливається в його поезії. О. Олесь мріяв побачити Україну, але мрія його не здійснилася. “Вигнанець”, як він себе називав, по­мер на чужині і похований у Празі.

Але його син Олег Ольжич, тала­новитий поет-патріот, продовжив справу, розпочату батьком.

Поезія О. Олеся наповнена тонким відчуттям краси і багата моти­вами й почуваннями. Критики називають її поезією серця, у якій краса природи зливається з красою людської душі.

Звертається поет і до проблеми самотньої особистості, яка змуше­на вести вперед своїх сучасників, значно випереджаючи свій час. Особистість ця трагічна, не сприйнята іншими. Але справа її зали­шається на землі, перетворюючи дійсність.

О. Олесь і сам не був сприйнятий сучасниками, загубившись між народниками та неокласиками, які закидали йому то провінціалізм, то надмірну замилуваність чистою красою. Але ця поезія випробува­на часом і сяє, як чисте золото.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Кандиба Олександр Іванович (Олександр Олесь)