Кого і за що засуджує Г. Сковорода у своїх байках

Кого і за що засуджує Г. Сковорода у своїх байках

Видатний поет-мислитель Г. С. Сковорода був і зачинателем української літературної байки. У 1774 році він склав збірку “Басні Харьковскія”, до якої увійшли тридцять байок. У них він висміював гонитву козацької старшини за дворянськими титулами, викривав поміщиків-паразитів, що живуть за рахунок народу, стверджував повагу до трудящого люду.

Кілька байок Г. Сковорода присвятив злободенній темі про справжню цінність людини. Такою є байка “Ворона і Чиж”. Автор показав короткозорість

і егоїзм Ворони, яка назвала Чижа жабою за те, що він зеленого кольору.

Хоча Ворона своїм співом більше нагадує квакання жаби. У кінцевому афоризмі – мораль байки: про людину слід судити не за зовнішніми якостями, а “Сердце и нравы человеческие, кто он таков, свидетельствовать должны… “

У своїх байках Г. Сковорода доводив, що гідність людини визначають не титули й багатство, а її праця й чесність. У байці “Голова і Тулуб” автор засудив паразитизм і чванливість панів. Провідною темою більшості творів Г. Сковороди є тема “сродної праці”, бо він вважав, що єдиним джерелом людського щастя є

вільна праця за покликанням.

Найповніше розкриває віру автора у величезне значення праці байка “Пчела і Шершень”. Вона виражає погляди Сковороди на життєву необхідність трудитися, прославляє працю на благо суспільства й засуджує паразитичне існування ледарів та нероб. Шершень насміхається з Бджоли, що вона працює на інших, а Бджола-трудівниця засуджує тих, хто живе за рахунок інших, хто від народження лише п’є та їсть.

Г. Сковорода різко засуджував дармоїдство поміщиків, називав їх шершнями або трутнями суспільства.

У своїх байках Г. Сковорода описав мисливського собаку, найвеселішого і оді, коли полює зайця; змалював нудьгу бджоли, яка вмирає, хоча й замкнена була в достатку, бо не може літати, збираючи мед із запашних квітів.

Отже, у своїх байках Сковорода утверджував високоетичні істини, осуджував штативні явища у суспільному житті, висміював недоліки й людські вади. А ще байкар закликав до чесності й справедливості, розсудливості й працелюбності.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Кого і за що засуджує Г. Сковорода у своїх байках