КОЛИСКОВА – Леся Українка

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

СЛОВО ДАВНЄ І СЬОГОЧАСНЕ

Леся Українка

КОЛИСКОВА

Місяць яснесенький

Промінь тихесенький

Кинув до нас.

Спи ж ти, малесенький,

Пізній бо час.

(справа)Тяжка годинонько!

Гірка хвилинонько!

Лихо не спить…

Леле, дитинонько!

Жить – сльози лить.

Любо ти спатимеш,

Поки не знатимеш,

Що то печаль;

Хутко прийматимеш

Лихо та жаль.

(справа)Сором хилитися,

Долі коритися!

Час твій прийде

З долею битися1,

Сон пропаде2. .

(посередині)Місяць яснесенький

Промінь

тихесенький

Кинув до нас…

Спи ж ти, малесенький,

Поки є час!

1 …3 долею битися..- за свою долю боротися. 2 Сон пропаде – не знатимеш спокою.

Хто? Що? Коли? Чому?

Як?

1. Розкажіть про життєвий і творчий шлях Лесі Українки. 2. Яким було її дитинство? З Чому вірш Лесі Українки названо “Колискова”?

Що ви знаєте про колискові пісні? Чи пам’ятаєте колискові пісні, які співала вам мама? 4. Який настрій викликав у вас вірш Лесі Українки “Колискова”?

5. Скільки строф має вірш “Колискова”? Скільки віршованих рядків має кожна строфа? 6. Якими словами передає Леся Українка

заклик до стійкості у боротьбі з незгодами?

Які твори Лесі Українки написані для дітей?

8. Чи сподобалися вам вірші Лесі Українки?

ВПРАВИ і ЗАВДАННЯ

І. Проаналізуйте кожну строфу “Колискової”, перекажіть її зміст за таким планом:

1. Мати над колискою.

2. Що чекає дитину в майбутньому?

3. Життя самої матері.

4. Поради матері.

5. Спи ж ти, малесенький, поки є час!

II. Поясніть, як ви розумієте вирази:

1. “Спи ж ти, малесенький, пізній бо час”. 2. “Любо ти спатимеш, поки не знатимеш, що то печаль…” 3. “Сором хилитися, долі коритися…” 4. “Час твій прийде з долею битися…”

III. Якою ви уявляєте матір над колискою дитини (її зовнішній вигляд, вираз очей, які в неї думки)? Напишіть невеликий твір.

IV. Якими словами і в якій формі мати звертається до своєї дитини? Яку роль відіграють у вірші “Колискова” пестливі слова? Випишіть їх у зошити. Охарактеризуйте будову пестливих слів.

Які суфікси вони мають?

V. Які слова дають змогу матері висловити ніжність і любов до свого сина?

VI. Вивчіть вірш “Колискова” напам’ять.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

КОЛИСКОВА – Леся Українка