КОНЦЕНТРАЦІЯ

Концентрацією в літературознавстві називають явище, суть якого полягає в інтеграції, поглинанні великим письменником творчості своїх попередників і сучасників. Більшість із них стають цікавими для нащадків не власною літературою, а тим фактом, що всі вони в історико-культурному відношенні освітлені генієм великого митця, творча спадщина якого зберігає неминущу цінність для наступних поколінь. Таких людей небагато в кожній з національних літератур.

В італійській – це, безумовно, Данте, в іспанській – Сервантес, в англійській – Шекспір, у німецькій – Гете, в російській – Пушкін, у польській – Міцкевич. Для України таким генієм є Шевченко.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

КОНЦЕНТРАЦІЯ