Контрольна робота за темами: “Поети “срібної доби” російської поезії (О. Блок, А. Ахматова, Б. Пастернак)”, “Література другої половини XX ст. (Б. Брехт “Життя Галілея””)

УСІ УРОКИ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ 11 клас

II семестр

ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX СТ.

УРОК № 36

Тема. Контрольна робота за темами: “Поети “срібної доби” російської поезії (О. Блок, А. Ахматова, Б. Пастернак)”, “Література другої половини XX ст. (Б. Брехт “Життя Галілея””)

Мета: закріпити й систематизувати знання учнів, перевірити рівень знань, умінь і навичок з метою їх контролю та корекції; розвивати пам’ять, образне й логічне мислення, зв’язне мовлення, уміння висловлювати свої думки й аргументувати їх;

виховувати найкращі людські якості.

Обладнання: тестові завдання.

Тип уроку: контролю й корекції знань, умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. Оголошення теми, мети, мотивації навчальної діяльності учнів

II. Основний зміст роботи

1. Інструктаж до виконання тестових завдань

2. Виконання контрольної роботи (виконуються всі завдання)

ТЕСТИ

Варіант І

Початковий та середній рівні (Кожна правильна відповідь – 1 бал)

1. Поема А. Ахматової “Реквієм” присвячена:

А) мужнім захисникам вітчизни у Другій світовій війні;

Б) жертвам громадянських воєн;

В) жертвам сталінського терору;

Г)

жертвам атомних бомбардувань у Хіросімі та Нагасакі.

2. Звукопис, натяк, сугестія характерні для такого напряму (течії):

А) символізму;

Б) акмеїзму;

В) кубофутуризму;

Г) реалізму.

3. Б. Брехт створив:

А) “драматичний театр”;

Б) “епічний театр”;

В) “сатиричний театр”;

Г) “пародійний театр”.

4. Продовжте речення.

“Акмеїзм – це…”

Достатній рівень

(Кожна правильна відповідь – 2 бали)

1. Розкрийте суперечливий образ Галілея з драми Б. Брехта “Життя Галілея”.

2. Зробіть короткий ідейно-художній аналіз вивченого напам’ять вірша одного з поетів “срібної доби”.

Високий рівень (Максимально – 4 бали)

Виконайте одне із завдань.

1. Напишіть есе за поезією О. Блока “Незнайома” та однією з ілюстрацій (чи однойменною картиною І. Крамського).

2. Розкрийте інтелектуально-філософський, новаторський зміст драми Б. Брехта “Життя Галілея”.

Варіант II

Початковий і середній рівні (Кожна правильна відповідь – 1 бал)

1. Вірш О. Блока “Скіфи” присвячений:

А) культурному впливу Європи;

Б) загадковому характеру Росії;

В) сміливим відкривачам Америки;

Г) давнім традиціям Азії.

2. Чіткість, ясність, особлива “прозорість” образів характерні для такого напряму (течії):

А) акмеїзму;

Б) символізму;

В) неоромантизму;

Г) футуризму.

3. Б. Пастернак є автором:

А) поеми “Реквієм”;

Б) п’єси “Матінка Кураж та її діти”;

В) роману “Доктор Живаго”;

Г) поезії “Незнайома”.

4. Продовжте речення.

“Футуризм – це…”

Достатній рівень

(Кожна правильна відповідь – 2 бали)

1. Опишіть особливості “епічного театру” Б. Брехта.

2. Зробіть короткий ідейно-художній аналіз улюбленої поезії “срібної доби”.

Високий рівень (Максимально – 4 бали)

Виконайте одне із завдань.

1. Напишіть твір “Моральна відповідальність учених за їх відкриття” за п’єсою Б. Брехта “Життя Галілея” та власними спостереженнями.

2. Напишіть есе про розквіт російської поезії “срібної доби”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Контрольна робота за темами: “Поети “срібної доби” російської поезії (О. Блок, А. Ахматова, Б. Пастернак)”, “Література другої половини XX ст. (Б. Брехт “Життя Галілея””)