Контрольна робота за темою “Вступ. Література першої половини XX ст. Творчість Г. Ібсена, Ф. Кафки, Дж. Джойса”

УСІ УРОКИ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ 11 клас

І семестр

ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТ.

УРОК № 14

Тема. Контрольна робота за темою “Вступ. Література першої половини XX ст.

Творчість Г. Ібсена, Ф. Кафки, Дж. Джойса”

Мета: поглибити й узагальнити знання учнів про вивчені твори та їхніх авторів; із метою контролю й корекції перевірити знання й уміння учнів; розвивати пам’ять, зв’язне писемне мовлення, уміння висловлювати свої думки та обгрунтовувати їх; виховувати найкращі людські якості.

Обладнання: тестові завдання.

Тип

уроку: контролю й корекції знань, умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів

II. Основний зміст роботи

1. Інструктаж до виконання тестових завдань

2. Виконання контрольної роботи (виконуються всі завдання)

ТЕСТИ

Варіант 1

Початковий і середній рівні (Кожна правильна відповідь – 1 бал)

1. Який злочин проти закону вчинила Нора із п’єси Г. Ібсена “Ляльковий дім”?

А) Позичила в банку гроші й не повернула;

Б) неправдиво свідчила в суді;

В) підробила документ;

Г) збила людину автомобілем.

2. Кому з героїв

п’єси Г. Ібсена “Ляльковий дім” належать слова; про кого вони: “Це так неймовірно, що я просто отямитися не можу. Але треба якось виплутатися… Доведеться якось догодити йому.

Справу треба зам’яти будь-що”?

А) Хельмер про Крогстада;

Б) Хельмер про Ранка;

В) Крогстад про Хельмера;

Г) фру Лінне про Хельмера;

3. Визначте, у чому простежується автобіографічність новели Ф. Кафки “Перевтілення”:

А) у професії комівояжера, як і в героя;

Б) у складних стосунках із батьком, яків героя;

В) у тяжкій хворобі автора, що символізує перетворення;

Г) у схожих із героєм снах.

4. Продовжте речення.

Авангардизм – це…

Достатній рівень

(Кожна правильна відповідь – 2 бали)

1. Охарактеризуйте образ ліричного героя в психологічному есе Дж. Джойса “Джакомо Джойс”.

2. Визначте риси індивідуального стилю Ф. Кафки.

Високий рівень (Максимально – 4 бали)

Виконайте одне із завдань.

1. Розкрийте значення поняття “ібсенізм”.

2. Напишіть діалог-диспут із уявним опонентом про елітарну та масову культури (на матеріалі вивчених творів).

Варіант 2

Початковий і середній рівні (Кожна правильна відповідь – 1 бал)

1. Нора, героїня п’єси Г. Ібсена “Ляльковий дім”, порушила закон, бо хотіла…

А) жити в розкошах;

Б) урятувати чоловіка;

В) урятувати репутацію батька;

Г) допомогти подрузі, фру Лінне.

2. Хто з героїв п’єси “Ляльковий дім” Г. Ібсена й кому говорить: “А щодо наших стосунків, та й про людей – усе мусить бути, як і було, але, звичайно, це тільки про людське око”?

А) Нора – Хельмеру;

Б) Крогстад – Норі;

В) Хельмер – Норі;

Г) фру Лінне – Норі.

3. Визначте, у чому простежується автобіографічність психологічного есе Дж. Джойса “Джакомо Джойс”:

А) у професії, імені, сімейному стані, захопленні героя;

Б) у стосунках у сім’ї, долях дітей героя.

В) у мандрівках героя, його поглядах;

Г) у кар’єрному зростанні героя, його духовному розвитку.

4. Продовжте речення.

Модернізм – це…

Достатній рівень

(Кожна правильна відповідь – 2 бали)

1. Охарактеризуйте образ Грегора Замзи, героя новели Ф. Кафки “Перевтілення”.

2. Визначте риси індивідуального стилю Джеймса Джойса.

Високий рівень (Максимально – 4 бали)

Виконайте одне із завдань.

1. Напишіть продовження історії життя Нори, героїні п’єси Г. Ібсена “Ляльковий дім”, ураховуючи логіку її характеру й умови тогочасного суспільства.

2. Складіть діалог-дискусію з уявним опонентом про поетику модерністських творів: “потік свідомості” та ін. (на матеріалі вивчених творів).

III. Домашнє завдання

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення про зв’язок М. Булгакова з Україною, із Києвом.

IV. Підсумки уроку


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Контрольна робота за темою “Вступ. Література першої половини XX ст. Творчість Г. Ібсена, Ф. Кафки, Дж. Джойса”