КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – МОЛЬЕР. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. “МІЩАНИН-ШЛЯХТИЧ”

9 клас

КЛАСИЦИЗМ ЯК ХУДОЖНІЙ НАПРЯМ У ЛІТЕРАТУРІ XVII СТ. ФІЛОСОФСЬКЕ ТА ЕСТЕТИЧНЕ ПІДГРУНТЯ КЛАСИЦИЗМУ. ОСНОВНІ ПРАВИЛА КЛАСИЦИЗМУ

МОЛЬЕР. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. “МІЩАНИН-ШЛЯХТИЧ”

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ

До теми “Мольєр. Життя і творчість. “Міщанин-шляхтич””

І. Що вам відомо про шлях Мольєра до сцени?

Відмовившись продовжувати справу батька-шпалерника, Жан Батіст взяв собі сценічне ім’я Мольєр і вступив до трупи акторів, разом з якими заснував “Блискучий театр”. Після розпаду

колективу приєднався до акторської трупи Ш. Дюфрена. Знайшов себе в жанрі комедії. Після 13 років роботи в театральній провінції

1658 року Мольєр робить спробу завоювати паризьку сцену. Завдяки фарсу “Закоханий лікар” він отримав підтримку короля і театральне приміщення Пті-Бурбон. Подальші роки – боротьба за місце на сцені, напружена праця драматурга й актора і смерть майже на сцені.

2. Назвіть справжнє прізвище драматурга.

3. Розкажіть про Мольєра-актора.

Мольєр уславився як комедійний актор.

4. Дайте визначення комедії.

5. Дайте визначення трагедії.

6. У чому особливості комедій, створених

Мольером?

Мольєр створює “високу комедію”. Вона відрізняється від звичайної комедії введенням у сюжет елементів драматичної дії, змішанням в одному творі героїв із високих та низьких жанрів. У комедію Мольєр переносить високу моральну проблематику, яка притаманна трагедії, починає порушувати в комедії серйозні суспільні проблеми.

7. Які засоби комічного використовує Мольєр?

Прийом певної невідповідності, створений ще Аристотелем. Суть прийому в тому, що сприйняття героєм самого себе і сприйняття його іншими – різне; це її створює комічний ефект.

8. Що є об’єктом сатири для Мольєра?

“Завдання комедії, – писав Мольєр у передмові до п’єси “Тартюф”, – полягає в тавруванні людських вад…” Отже, об’єктом висміювання в п’єсах драматурга стали недоліки суспільного ладу та людські вади.

9. Розкажіть історію створення комедії “Міщанин-шляхтич”.

Комедія писалася на замовлення короля Людовика XIV, який, ображений турецьким послом, хотів, щоб Мольєр висміяв турецькі традиції та церемоніали. Драматург створив сцену посвячення в сан турецького мамамуші”, яку схвалив король. Вона й стала поштовхом для створення п’єси і часткою її сюжету.)

10. Дайте характеристику Журдена.

11. Дайте характеристику дворян у комедії.

12. Схарактеризуйте слуг та їхню роль у комедії.

Образи Ніколь і Ков’єля протиставлені представникам дворянства – Доранту і Доримені а також недалекоглядному міщанству. Вони не мають освіти і грошей, але кмітливі від природи. Саме тому стають справжніми господарями ситуації. Саме вони впливають на долю своїх господарів і свою також. Мольєр зображує слуг із симпатією, з якою він ставився до представників народу.

На прикладі слуг драматург поводить думку про те, що бездушне виконання обов’язку не є запорукою щастя.

13. У чому світове значення творчості Мольєра?

Мольєр продовжив гуманістичні традиції Шекспірівської драматургії, підніс комедійний жанр на якісно новий рівень розвитку; у розважальний жанр увів гостру сатиру. На відміну від інших сатириків, Мольєр таврував представників вищих верств населення. Мольєр звертається у своїх п’єсах до гострих проблем сучасності.

Творчість цього письменника заклала основи для подальшого розвитку світової драматургії.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – МОЛЬЕР. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. “МІЩАНИН-ШЛЯХТИЧ”