КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – ПОЕТИ-РОМАНТИКИ. М. ШАШКЕВИЧ, М. ГОГОЛЬ

9 КЛАС

УКPAЇHCЬKA ЛІТЕРАТУРА

ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ

ПОЕТИ-РОМАНТИКИ. М. ШАШКЕВИЧ, М. ГОГОЛЬ

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ

До теми “Література українського романтизму”

1. Які ви знаєте характерні ознаки українського романтизму?

Для романтизму в Україні характерним є: незадоволення реальним життям, зосередження уваги на розкритті внутрішнього світу людини; поєднання просвітительських і романтичних ідейно-естетичних засад; ідеалізація патріархальних відносин; посилення уваги до проблеми

літературної мови, національно-історичної тематики; особливо тісний зв’язок із фольклором (сюжет, герої, художні засоби, стилістичні фігури); наявність символів, антитез, персоніфікацій, метафор для вираження тужливих настроїв; ліричний герой перебуває в гармонії з природою, у центрі – незвичайні, часто фантастичні обставини; романтичний герой пов’язує свою долю з долею народу, з боротьбою за національну незалежність; це люди сильної волі, мужні, духовно багаті (часто це самотня, але сильна особистість, яка протистоїть жорстокому світу).

2.Який твір у байкарському доробку П. Гулака-Артемовського є

найвагомішим? “Пан та Собака”, яка одразу ж після публікації в “Украинском вестнике” (1818) набула великої популярності не тільки в Україні, а й у Росії.

3.Коли й де було надруковано баладу П. Гулака-Артемовського “Рибалка”?

У 1827 р. на сторінках “Вестника Европы”.

4.Хто такі русалки? Що вам відомо про них із фольклору? Що в народних піснях говориться про взаємини людей із русалками?

5.Кого Олександр Олесь назвав “одним із піонерів української літератури” ?

П. Гулака-Артемовського.

6.Чому балада П. Гулака-Артемовського популярна у читачів?

7.У яких літературних жанрах працював М. Костомаров?

Балада, літературна веснянка, поема, трагедія, історична п’єса, повість, літературна казка, оповідання.

8.Назвіть улюблених поетів М. Костомарова.

Шевченко, Байрон, Шіллер, Гете, Міцкевич.

9.Якими настроями пройнятий вірш М. Костомарова “Соловейко”?

10.Що таке елегія?

Елегія – це ліричний твір медитативного характеру, журливої тональності, по етична сюжетна основа якого – емоційна реакція на певні події, ситуацію, психічні імпульси (почуте, згадане, пережите) чи конкретний душевний стан ліричного “Я”, яке охоплене меланхолією, смутком, навіть стражданням.

11. Визначте головні мотиви поезії М. Костомарова “Соловейко”.

12.Коли, відбувся дебют В. Забіли?

Дебютував 1841 року в альманасі “Ластівка”, оприлюднивши поезії: “Голуб”, “Пісня” (“Повз двір, де живе мила…”).

13.Яким настроєм пройнятий вірш В. Забіли “Соловей”?

14.Яким жанром М. Петренко збагатив українську поезію?

Жанром вірша-роздуму, вірша-медитації.

15.Яку мету ставили перед собою учасники гуртка “Руська трійця” ?

Шляхом поширення в народі освіти, видання художніх творів і доступних малоосвіченому люду науково-популярних праць досягти національного відродження Галичини, вибороти громадянські права, відновити єднання з Наддніпрянською Україною.

16.Визначте тему та ідею вірша М. Шашкевича “Веснівка”.

Тема: у творі відбито сподівання народу на своє відродження.

Ідея: уславлення борців за утвердження ідеалів національного відродження.

17.Яку легенду, пов’язану з Купальською ніччю, використав М. Гоголь в оповіданні “Вечір проти Івана Купала”?

18.Яку особливість оповідної манери М. Гоголя ви помітили?

19.Яку філософську проблему порушує М. Гоголь в оповіданні “Вечір проти Івана Купала” ?

Проблему вибору людини між добром і злом.

20.Назвіть риси романтизму, наявні в оповіданні “Вечір проти Івана Купала”. Виняткові, містичні характери (Басаврюк, відьми); незвичайна ситуація, таємничість (пошук Петром скарбу; поєднання національного і соціального (протистояння бідного і багатого козаків); сильне кохання молодих людей; трагічний кінець; фольклорна основа.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ – ПОЕТИ-РОМАНТИКИ. М. ШАШКЕВИЧ, М. ГОГОЛЬ