Коротка Біографія Пантелеймона Куліша

ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ (1819-1897)

Пантелеймон Олександрович Куліш народився 7 липня 1819 р. на хуторі поблизу містечка Вороніж Чернігівської губернії (тепер Сумська область) у сім’ї заможного козака. Навчався у Новгород-Сіверській гімназії та в Київському університеті. Учителював переважно у дворянських училищах та гімназіях.

Кілька років перебував на державній службі у Варшаві, подорожував країнами Західної Європи. Був заарештований за причетність до справи Кирило-Мефодїївського товариства.

Звільнившись після кількарічного адміністративного

заслання в Тулу, жив у Петербурзі, де працював дрібним чиновником. У 1873-1874 роках він працював перекладачем у Петербурзі. Цій роботі Куліш віддавав багато часу. Перекладацька діяльність була великим внеском в українську літературу. Так, у 1897 році вийшла збірка його перекладів “Позичена кобза” . До неї увійшли твори світової культури: Ф. Шиллера, Г. Гейне, Дж.

Байрона, Й. Гете, 13 п’єс В. Шекспіра. Цикл творів російських поетів він назвав “Переспіви з великоруських співів”. Заслуга П. Куліша в тому, що він намагався передати як зміст, так і форму творів зарубіжних класиків. І. Франко вказував, що

Куліш “дав нам переклад “Гамлета”, з яким можемо без сорому показатися в концерті європейських перекладів великого британця”.

П. Куліш був першим перекладачем Біблії українською мовою.

П. Куліш водночас займався видавничою діяльністю, був активним співробітником в українському журналі “Основа”. Останні роки життя провів на власному хуторі Мотронівка на Чернігівщині. Тут і помер 14 лютого 1897 р.

Літературну діяльність Куліш розпочав у 40-х рр. Виявив себе як талановитий поет, прозаїк, драматург, майстерний перекладач та проникливий літературний критик. У прозі Куліша центральне місце посідає Історичний роман “Чорна рада. Хроніка 1663 року” . Перший варіант роману ( 1846 р. ) не був вчасно опублікований через арешт письменника.

Нова редакція “Чорної ради” побачила світ 1857 р. Використавши історичні свідчення з літописів Самовидця та Григорія Грабянки, осмисливши матеріал козацьких записок, письменник на основі українського історичного матеріалу створив роман вальтер-скоттівського типу.

Куліш є автором поетичних збірок “Досвітки” , “Хуторна поезія” , “Дзвін” . Значний інтерес становлять його переклади зі світової поезії, що увійшли до посмертної збірки “Позичена кобза” . Велике історико-літературне значення мають критичні праці Куліша, позначені аналітичною глибиною та масштабністю філософських узагальнень.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Коротка Біографія Пантелеймона Куліша