Коротка характеристика твору “Євгеній Онєгін” Пушкіна А. С

“Євгеній Онєгін” по праву вважається центральним твором О. С. Пушкіна. Робота над ним тривала близько восьми з половиною років. При першій же згадці про роботу над Євгенієм Онєгіним Пушкін повідомляв: “Пишу не роман, а роман у віршах – диявольська різниця”.

Ліричне і епічне в цьому романі рівноправні. Ліричні відступи грають декілька ролей: вони пов’язані з сюжетом роману, починають або закінчують главу, упереджають кульмінаційні моменти, зв’язує ліричне і епічне.

Жанр твору визначив сам автор: “далечінь вільного

роману”. З “Євгенія Онєгіна” розпочинається історія російського реалістичного роману. Твору властиві численні авторські ліричні відступи, афористичні судження, невимушений іронічний тон.

В. Г. Белинский назвав цей роман “енциклопедією російського життя”.

У романі дві основні сюжетні лінії: Онєгін – Тетяна і Онєгін – Ленский. Важлива композиційна особливість – відкритість роману. Основні принципи організації роману – дзеркальність(симетричність) і паралелізм. Дзеркальність проявляється у відображенні, повторенні однієї сюжетної ситуації в третій і восьмій главах: зустріч –

лист – пояснення.

Вісь симетрії – сон Тетяни. Два листи – Тетяна і Онєгін – мають паралельну композицію.

Важливу роль в композиції грає пейзаж: він показує хід часу і характеризує внутрішній світ героїв, передусім Тетяна.

Герої твору : Євгеній Онєгін, Володимир Ленский, Тетяна і Ольга Ларины. Образ Онєгіна відбиває розчарованість, скептицизм неабиякої особи; Ленского – романтичну мрійливість, прагнення до ідеалу; Тетяна – “милий ідеал” автора. Особливе місце належить образу Автора.

Це і оповідач, і герой роману. Але не можна ототожнювати художній образ Автора з Пушкіним. Автор співчуває героям, ділиться своїми думками і почуттями, підключає до дії читача.

Ефект невимушеної розмови з читачем створюється виразністю вірша, написаного чотиристопним ямбом особою, “онегинской”, строфою.

Зав’язка: Онєгін приїжджає в село, де знайомиться з Ленским і Лариными. Кульмінація – дуель Ленского і Онєгіна, якій передувало пояснення Онєгіна з Тетяною. Розв’язка: Онєгін розуміє, що його щастя з Тетяною неможливе.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Коротка характеристика твору “Євгеній Онєгін” Пушкіна А. С