Козацькі літописи: стилістична бароковість форми

Місце в історії української літератури відводиться козацьким літописам. У них ми бачимо героїчну епоху визвольної боротьби XVII-XVIII ст., видатні успіхи козацьких походів, перемогу над ворогами. Тільки освічена частина суспільства – козацька старшина – заводить щоденники, в які записуються всі події. Так з’являються “козацькі літописи”. Майже в усіх зображено видатного діяча Богдана Хмельницького так само, як і в думах та історичних піснях.

Одним із ранніх літописів є “Літопис Самовидця”. Автор детально розповідає про

період з 1648 по 1702 р. Написаний твір українською літературною мовою того часу. Самовидець показав визвольну війну як боротьбу заможного козацтва за свої привілеї, за владу. Він не зрозумів ролі Б. Хмельницького, який очолив боротьбу народу проти гнобителів, що переросла у визвольну війну.

Та все ж автор у багатьох випадках описав правдиві історичні події. Козацький літопис Григорія Граб’янки має назву “Дъйствия презглъной брани”. У ньому показано діяльність Б. Хмельницького до кінця його життя, висвітлюються причини розв’язання війни між Україною і Польщею: безчинства польської шляхти на Україні. Бачимо

детальні описи війни, а після смерті Хмельницького – боротьбу між Сомком і Брюховецьким за гетьманську булаву. Самійло Величко створив історичний твір про героїчну боротьбу українського народу в 1648-1654 рр. під проводом Б. Хмельницького.

Літопис складався з 4 томів: “Сказаніє о войнъ козацкой з поляками…”, “Повъствованія лътописная о малоросійских і оных отчасти поведеніях, собранная и здесъ описанная”. Автор детально подає складні події з історії України, коментує їх. Саме твори Самовидця, Граб’янки і Величка передали нам традиції середньовічного літописання, використавши фольклорні принципи осмислення історії нашого народу.

Ці літописи є окрасою української літератури барокового періоду.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Козацькі літописи: стилістична бароковість форми