Левко Боровиковський – Вивідка

ВИВІДКА 1 В чистім полі Дві тополі, Під топольми криниченька, В ній холодна водиченька. Там дівчина Чорнобрива З криниченьки воду брала, З козаченьком розмовляла: “Козаченьку, Бурлаченьку, Зелененький барвіноньку! Сватай мене, дівчиноньку!” – “Дівчинонько, Рибчинонько!

Ой рад би я тебе сватать, Та боюся твого брата. Ой Галочко, Коханочко! Отруй, серце, свого брата – Тоді буду тебе сватать”.- “Де ж отрути Роздобути? Умер батько, вмерла мати, Не навчили чарувати”.- “Ой дівчино, Сиротино! Стоять в полі дві ялини, На ялині дві

гадини.

Вийди, Ганно, В поле рано: Там ялину сонце пече, А з гадини ропа тече: Пригни спину Під ялину. Підстав, дівко, коновочку, Під гадючу головочку. Брат твій Марко На ярмарку: Навари ти йому пива, Щоб їм брата отруїла”. В неділеньку Веселеньку Брат з ярмарку приїжджає, Сестра брата привітає.

Брату пива Виносила: “Напийсь, брате, того пива, Що я вчора наварила”. Не п’є Марко Тії чарки: “Напийсь, сестро, вперед сама, Щоб не звела мене з ума”. Сестра-змія Поблідніла: “Пила, брате, вже я сама, Се для тебе зоставила”.

Братик пивця Як напився, За серденько ухватився І з коника повалився: “Яке диво,

Твоє пиво? – За серденько ухватило, З вороного повалило!.” 2 В чистім полі Дві тополі: Під топольми криниченька, В ній холодна водиченька. Там дівчина Чорнобрива З криниченьки воду брала, З козаченьком розмовляла: “Козаченьку, Бурлаченьку, Зелененький барвіноньку! Сватай мене, дівчиноньку!”- “Дівчинонько, Рибчинонько! Твоє пиво, пиво-диво, Брата за серце схватило, І схватило, І звалило З кониченька вороного, Струїш мене, молодого!

За науку, Зміє-суко, Тепер іди – хоть за ката: Отруїла свого брата!”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Левко Боровиковський – Вивідка