Ліричний герой

ЛІРИЧНИЙ ГЕРОЙ – образ того героя в ліричному добутку, переживання, думки й почуття якого в ньому відбиті. Ліричний герой не ототожнюється з образом автора. На основі образа ліричного героя створюється подання про творчість поета, але не про його особистість.

ЛІРИЧНИЙ ВІДСТУП – висловлення автором своїх почуттів і думок у зв’язку із зображуваним у добутку. (Ліричні відступи в “Євгенію Онєгіні” А. С. Пушкіна).

ЛИСИЧАНСЬКИЙ ЖАНР – жанр, що поєднує сюжетність епічного оповідання з ліризмом, емоційністю. (“Євгеній Онєгін”

А. С. Пушкіна). ЛІТЕРАТУРА, ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА – вид мистецтва, що відбиває життя за допомогою слова, письмового або усного (фольклору).

ЛІТЕРАТУРНИЙ НАПРЯМОК – позначає єдність основних творчих особливостей художників слова в певний історичний період. Ця єдність виникає на основі спільності художнього методу, миоовосприятия, естетических поглядів. До літературних 266 література напрямкам ставляться, наприклад, класицизм, романтизм, реалізм, символізм і т. д.

ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС – історичний рух національної й світової художньої літератури, що розвиваються в складних зв’язках і взаємодіях. ЛІТЕРАТУРНИЙ

РІД – узагальнений тип літератури, основний спосіб побудови добутків, що відрізняється від інших таких же способів співвідношенням миру й людини в створюваних картинах життя. Для кожного літературного роду виділяється основна ознака – родова домінанта: це оповідання про події (епос), субъ – ективно-емоційне міркування (лірика), діалогічне зображення подій ( Драма ).

ЛІТЕРАТУРНИЙ ТИП – художнє втілення характерних стійких рис особистості, обумовлених суспільно-історичною ситуацією, типом поводження людини. (“Зайва людина”, “маленька людина”, “тургеневская жінка” і т. д.)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Ліричний герой