Лірика Лєрмонтова

Писати вірші Лєрмонтов почав ще в дитинстві. Не припиняв він літературних занять ні в благородному пансіоні, ні в юнкерский період. Одне з перших творів, що з’явилися у пресі, була поема “Хаджі Абрек”, опублікована без відома автора в 1835 році. За спогадами одного з мемуаристів, Пушкін, прочитавши поему, високо оцінив її і передбачав поетові велике майбутнє. Широким читацьким колам ім’я Лєрмонтова стало відомо після розійшовся в численних списках його вірші “Смерть Поета”.

Загинув поет! – Невільник честі – Пал, обмовлений

мовив, З свинцем у грудях і жадобою помсти, схилившись гордою головою! .. Ці гнівні й трагічні рядки прозвучали в жалобні дні загибелі О. С. Пушкіна.

У ці дні Росія знову знайшла великого поета – Михайла Юрійовича Лєрмонтова. Знайшла, щоб через чотири роки оплакати його загибель. Тематика віршів Лєрмонтова надзвичайно широка. За своє коротке життя він створив величезну кількість філософських, романтичних, патріотичних віршів, про любов і дружбу, про природу, про пошуки сенсу життя.

Божевільне захоплення юним Лєрмонтовим поезією великого англійського романтика Байрона визначило його приналежність до літературного

напряму, яке носить назву бунтарського, Байрам-ського романтизму. Душа і особистість цікавлять Лєрмонтова як головні реальності буття. Таємниця життя і смерті сприймається ним в рамках вічного життя духу.

Таким чином, ми знаходимо ключі ші слова до світорозумінню поета: воно будується на поняттях “особистість” і “доля”. Лєрмонтов досліджує складний духовний світ людини, чия думка вічно спить у прагненні пізнати істину і досягти абсолютної досконалості.

Ця тяга до ідеалу при усвідомленні недосконалості світу і людини є дивовижна, чисто Лєрмонтовська трактування основного романтичного конфлікту між недосконалістю світу взагалі і ідеальними прагненнями особистості. У цей зовнішній конфлікт романтизму Лєрмонтов привніс найглибший внутрішній конфлікт особистості, постійне протиборство різноспрямованих сил – сил добра і зла – в душі людини. Досліджуючи витоки добра і зла, Лєрмонтов приходить до розуміння найважливішого життєвого закону: і добро, і зло знаходяться не поза людиною, але всередині нього, в його душі.

До раннього періоду творчості поета належать твори, створені не без впливу великих майстрів слова. Тому не випадковим здається нам його зіставлення себе з Байроном: Ні, я не Байрон, а інший, Ще невідомий обранець. Як він, гнаний світом мандрівник. Але тільки з руською душею.

У цьому Лєрмонтовському вірші вже звучать головні мотиви його майбутнього творчості: відчуття свого призначення і самотності.

Лєрмонтов описав стан душі і шлях російського поета “епохи лихоліття”. Тема поета і поезії взагалі займає значне місце в ліриці Лєрмонтова. Особливо треба відзначити вищезазначене вірш “Смерть Поета”, створене в стані афекту, яке викликала смерть Пушкіна. У цьому творі Лєрмонтов гнівно викриває суспільство, що не зуміло уберегти світоча російської поезії. Останні рядки безпосередньо спрямовані проти правлячого режиму, який автор вважає також винним у загибелі Пушкіна: Ви, жадібно натовпом стоять біля трону.

Свободи, Генія і Слави палачі1. Таітесь ви під захистом закону, Перед вами суд і правда – все мовчи…! У своїх ліричних роздумах Лєрмонтов реалістично підійшов до питання про здатність свого покоління виконати історичну місію.

Гостро і трагічно прозвучала ця-тема у вірші “Дума”, своєрідної поетичної ис поведи. Висловлюючи загальну думку про покоління 30-х років, Лєрмонтов з неприхованою болем говорить про пасивність сучасників, порожнечі та безцільності їхнього життя: Сумно я дивлюся на наше покоління!

Його майбутнє – чи порожньо, чи темно… Лєрмонтова засмучує те, що багато його сучасників живуть “помилками батьків і пізнім їхнім розумом”. Він говорить про декабристів, які змирилися, припинили боротьбу. З тривожної болем пише про те, що у його сучасників – освічених людей – немає ні сильних почуттів, ні міцних уподобань, ні переконань: І ненавидимо ми, і любимо ми випадково, Нічим не жертвуючи ні злості, ні любові… “Дума” – це сатира і елегія.

Поет говорить від імені тієї інтелігенції, яка не хотіла миритися з дійсністю, але і зробити нічого не могла. І закінчується вірш убивчим висновком, який підготовлений усім ходом міркувань: Натовпом похмуро і незабаром забутою Над світом ми пройдемо без шуму й сліду, не кинули століть ні думки плодовитого, Ні генієм розпочатого праці.

У ліричних творах Лєрмонтова постійно виникає тема самотності. Звучить вона і в творах, на перший погляд присвячених природі. У цій природі все підпорядковане тим же законам, що і в людському світі. Достатньо простого перерахування, щоб зрозуміти, що поетичні образи, народжені особистістю поета, відображають долю самотньої людини, самого Лєрмонтова: “парус одинокий”, “стоїть самотньо сосна”, “самотньо стоїть” старий скелі. Вірші такого типу засновані на розгорнутій метафорі, уособлення, їх можна назвати алегоричними.

Так, у вірші “Виходжу один я на дорогу…” проявилося виняткову майстерність поета у виконанні переживань ліричного героя. Перед нами дивовижні картини природи, що підкреслюють думки про самотність. Вірш супроводжується риторичними запитаннями: “Що ж мені так боляче і так важко? Чекаю ль чого? Чи шкодую про що? ” Автор показує нам, що неможливо знайти заспокоєння в спілкуванні з природою.

Це тільки мрія, бажання, а не реальність: Чи не чекаю від життя нічого я, І не шкода мені минулого нітрохи…

У пізній ліриці Лєрмонтова природа часто змальовується затишною і заспокійливою, втілюючи собою досконалість і гармонію. Особливо часто ці почуття викликають небо і зірки. Але гармонія природи може бути протиставлена дисгармонії в душі людини: У небесах урочисто і прекрасно! Спить земля у сяйві блакитному, Що ж мені так боляче і так важко? .. Почуття самотності, невіра в можливість порозуміння між людьми надають особливий колорит і теми любові в ліриці Лєрмонтова.

Розлад між мрією і дійсністю проникає і в це прекрасне, світле почуття. Ось чому в його віршах не зустрічаються рядки про щасливу взаємної любові – любов приносить не радість, а смуток і страждання. У вірші “Жебрак” ми читаємо: Так я благав твоєї любові З сльозами гіркими, з тугою, Так почуття найкращі мої Обдурені навік тобою! Аналогічні переживання відображені у вірші “(Я не принижуючи перед тобою…)”:

Я не принижуючи перед тобою; Ні твій привіт, ні твій докір Чи не владні над моєю душею. Знай: ми чужі з цих пір. Ти забула: я свободи для оман не віддам… Позитивним ідеалом поета була батьківщина. З вдячністю російського народу і з захопленням пише Лєрмонтов про битву у вірші “Бородіно”.

Розповідь про війну довірений старому солдатові. Характерно, що Лєрмонтов зумів показати народний погляд на війну. І каже солдат просторічним мовою, з характерними прислів’ями та приказками. Навіть неправильність мови (“постій-но, брат мусью”) підкреслює шанобливе ставлення поета до простого солдата.

Напруженість битви передається підбором особливої лексики: Звучав булат, картеч верещала, Рука бійців колоти втомилася, І ядрам пролітати заважала Гора кривавих тіл.

Солдат, провідний розповідь, не один, він виступає від імені всіх. При цьому постійно наголошує спільність патріотичних настроїв: І померти ми обіцяли, І клятву вірності стримали Ми в Бородинський бій. Поет постійно підкреслює загальне ставлення до війни як до серйозного військовому обов’язку. Це, мабуть, основне у вірші: спільність людей перед лицем ворога. Солдатам не властиві хитрість і спритність: “Вже ми підемо ломити стіною…” Основна думка вірша виражається в словах: “Так, були люди в наш вр ^ мя, не те, що нинішнє плем’я…” У цих словах докір справжньому поколінню великого минулого, повного слави і доблесті: Так, бичі люди в наш час, Могутнє, лихі плем’я: Богатирі – не ви.

Погана їм дісталася частка: Мало хто повернулися з поля, Коли б на те не божа воля, Не віддали б Москви! Любові до батьківщини присвячено в вірш “Батьківщина”:

Але я люблю – за що, не знаю сам Її степів холодне мовчання, Її лісів безмежних колисання, Розливи річок її, подібні морів…

Всі мило для поета: “і димок спаленої жнива”, і що біліють берези, й хати, вкриті соломою. Ліричні твори Лєрмонтова відображають глибину сприйняття ним навколишнього життя, душевні переживання поета і багатство його внутрішнього світу. Поезія Лєрмонтова -: сповідь незалежного і вільного духом людини, відданого у владу деспотизму.

У його творчості укладено пристрасний заклик до заколоту, до подвигу. Його “залізний вірш, облитий гіркотою і злістю” певною мірою підготував поезію Некрасова, ставши, як би містком між Пушкіним і великим співаком “помсти і печалі”. Л. М. Толстой знаходив у Лєрмонтова надзвичайну глибину морального почуття, дух пошуку істини.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Лірика Лєрмонтова