“Лісова пісня” Лесі Українки – прекрасна казна про любов і зраду

І. “Лісова пісня” Лесі Українки – шедевр української драматургії. (“Лісова піс­ня” – це багатопланова філософська драма-феєрія, що чарувала, чарує і, спо­діваюсь, чаруватиме світову громадськість. За її мотивами створено спектаклі, фільм, балет. Твір цей – шедевр драматургії.)

ІІ. Казковий світ Полісся у “Лісовій пісні” Лесі Українки.

1. Жанр твору. (“Лісова пісня” – це проблемно-філософська драма-феєрія – неповторно прекрасна казка. Світова література не знає іншої драми тако­го роду, яка б за яскравістю

образів, за повнотою відтворення єдності лю­дини і природи порівнювалася з цим твором Лесі Українки.)

2. Основна проблема “Лісової пісні”. (В основі драми-феєрії лежить пробле­ма боротьби за вільне, творче, духовно багате життя, незгасаюча людська мрія про щастя.)

3. Сюжет і композиція “Лісової пісні”. (В основі сюжету твору лежить го­стрий соціально-психологічний конфлікт: мрія і дійсність, невідповідність дійсності поетичній мрії героїні, любов та зрада. Авторка показує багату, обдаровану натуру Мавки і людську обмеженість і бездуховність, з якими зіткнулася лісова істота. Конфлікт розкривається

через взаємодію реаль­них і казкових образів. Це своєрідне переплетення життя природи з жит­тям людини.)

4. Соціальний конфлікт драми-феєрії. (Заради збільшення господарських статків своєї родини мати нехтує сильними взаємними почуттями двох мо­лодих сердець, намагається будь-якою ціною розлучити закоханих.)

5. Образи Лукаша і Мавки – уявлення Лесі Українки про людину. (Обидва герої мають риси вимріяної поетесою людини. Донька лісу Мавка і селян­ський син Лукаш борються за своє щастя. Але Лукашеве щастя недовге. Лукаш зрадив свої почуття, пішов проти природи – а значить, втратив ра­дість, любов і, зрештою, людську подобу.)

ІІІ. Джерела драми-феєрії. (Поетеса змальовує казкові образи такими, якими ви­гадала “їх людська фантазія. Реальне життя і його своєрідне відображення в усній народній творчості – це головне джерело твору, яким поетеса вчить нас любити природу, пізнавати її закони, берегти.)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

“Лісова пісня” Лесі Українки – прекрасна казна про любов і зраду