Листа темних людей

Ульріх Гуттен письменник і політичний діяч епохи Відродження в Німеччині, прихильник Реформації. Разом зі своїм другом – лицарем Францем фон Зиккингеном очолив збройне повстання проти папістів, після поразки якого був змушений бігти у Швейцарію, де незабаром умер

Хоробрий воїн і поет, один з видатних гуманістів свого часу, Гуттен був автором багатьох політичних віршів, латинських епіграм, написаних напередодні Реформації, у яких він різко затаврував папство, – сатиричного вірша “Ніхто” і ін. Особливо плідна була діяльність

Гуттена-Прозаїка. Він один з головних авторів памфлету “Листа темних людей”.

Йому належать також “Мовленню” – 25 памфлетів, написаних між 1515-1519 гг. і спрямованих проти сваволі германських князів; діалог “Фаларизм” (1517), на заголовному аркуші якого Гуттен помістив свій девіз “Жереб кинутий!”; сатиричні діалоги “Фортуна”, “Лихоманка”, “Вадиск, або Римська трійця”, створені в 1520-1521 гг. і звернені проти тата й римської церкви. Всі добутки Гутгена відрізняють публіцистична пристрасність і висока полемічна майстерність

Листа темних людей добуток, що виникло в результаті полеміки

німецьких гуманістів з теологами, являє собою яскраву сатиру на церковників, обличающую їхнє неуцтво, фанатизм, відсталість і неприйняття всього нового, ненависть до будь-якого прояву вільної думки й наукових досліджень, що загрожують, на їхню думку, авторитету церкви. Головними авторами цього памфлету є Ульріх фон Гуттен і Кріт Рубиан.

Книга написана у формі листів; у ній пародіюються Мова й стиль неосвіченого духівництва, пользовавшегося зіпсованої, так званою кухонною латинню. “Листа темних людей” вийшли в період Реформації й винесли безжалісний і сміливий вирок середньовічної реакції. Переведена на німецький і на безліч іноземних мов, книга придбала світову популярність


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Листа темних людей