ЛИСТОПАД – Яків Щоголів (1824-1898)

Українська література 6 клас

КРОКУЄ ОСІНЬ ЗОЛОТА

Яків Щоголів (1824-1898)

Його поетичне слово бере початок у пісні, у ритмі праці й звуках природи, на просторах рідного краю.

Іван Пільгук

Народився Яків Щоголів 5 листопада 1824 року в місті Охтирці (тепер Сумської області). Дід майбутнього письменника був свя щеником, батько – дрібним службовцем. Хлопчик зростав за сприятливих умов серед прекрасної природи на берегах мальовничої річки Ворскли. Навчався у Харківській гімназії, де особливо захоплювався художньою літературою.

Під

впливом художніх творів Яків сам почав писати вірші. Згодом він вступає на історикафілологічний факультет Харківського університету, де тоді викладали такі відомі люди, як письменник Петро Гулак Артемовський та мовознавець Ізмаїл Срезневський. Закінчивши університет, Яків Щоголів влаштувався на роботу в канцелярію губернатора, де пропрацював 20 років. У службових справах йому доводилося багато їздити селами Харківщини та Полтавщини, бачити злиденне життя селян українців, яке його вражало і про це писав він у своїх віршах.

А ще знайомився Яків Щоголів з народними звичаями, обрядами, фольклором, записував

їх, щоб передати нащадкам цю багату духовну скарбницю.

У 1883 році вийшла книга його поезій “Ворскла”. У ній поет оспівав чудову українську природу, минувшину України, її казкову старовину.

Помер Яків ІЦоголів 8 червня 1898 року в Харкові.

Що? Коли? Чому? Як?

1. Розкажіть про українського письменника Якова Щоголева. 2. Де народився поет і яку здобув освіту? 3. Які основні мотиви його поезії?

4. Що мало вплив на його творчість? 5. Як ви розумієте епіграф до творчості письменника (слова Івана Пільгука)?

ЛИСТОПАД

Звелося1 літо, і не знать, І висне3 небо в ті часи,

Як день за днем минув, немов циновий4 дах,

І серпень дав, що можна дать, і стигнуть5 краплі від роси,

І вересень майнув2… як сльози, на гілках.

Морозний вітер в гай і ліс А ти, що осені настиг6

Подув з холодних міст та просвітку не знав7,

Й нещадно з дерева обніс чи хоч єдиний лист зберіг,

Червоно-жовтий лист. за котрим жалкував?

І чи хоч краплю теплих сліз

Зоставив від весни,

Щоб плакать так, як плаче ліс

За літом восени?

1 Звестися – минути, пройти. 2Майнути – проминути.3 Виснути – нависати. 4Циновий – цинковий, зроблений з цинку.

5Стигнути – достигати. 6 Настигати – наздоганяти. 7 Просвітку не знав – працював без відпочинку.

Що? Коли? Чому? Як?

1. Прочитайте виразно вірш “Листопад” Якова Щоголева. Які почуття викликали у вас рядки вірша? 2. Що навіває сум на поета?

3. Які аналогії стану природи і настрою поета ви помітили?

1. Пригадайте, що “дає серпень” людині і природі? А що відбувається у вересні? Відповіді оформіть як опис осені.

2. Знайдіть картини осені у вірші “Листопад”. Дайте їм назви. Як би ви їх намалювали?

3. Випишіть з тексту вірша художні словесні деталі, доведіть їх важливість у зображенні загальної картини осені. Які метафори, епітети та порівняння ви знайшли у вірші “Листопад”?

4. Поясніть значення слів: лист дерева і лист, написаний комусь і надісланий на чиюсь адресу або одержаний від когось.

5. Зверніть увагу на написання прикметника червоно-жовтий. Пригадайте правила написання складних прикметників. Чому червоно-коричневий, темно-червоний, червоно-синій, світло-червоний пишемо через дефіс, а червоногарячий та жовтогарячий – разом?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ЛИСТОПАД – Яків Щоголів (1824-1898)