Літературний процес 40 – 60-х років XIX ст

9 клас

III. Нова українська література

Літературний процес 40 – 60-х років XIX ст.

Під впливом національно-визвольного руху та загальноєвропейського романтизму в літературі виникає національне піднесення культури України Друге українське Відродження.

Особливості

– Вихід альманахів:

“Український альманах” (1831 р,, м. Харків):

“Запорожская старина”, “Сніп” (1841 р., м. Харків);

“Молодик”(1843 р., м. Харків);

“Ластівка” Євгена Гребінки (м. Петербург); журнал “Основа”.

– Виникнення

української школи в середовищі польських письменників (Богдан Залєський, Сеперин Гощинський, Міхал Чайковський та ін.), які демонстрували у своїх творах героїку селянських повстань, зображували запорозьке козацтво.

– Активний період творчості Миколи Гоголя (“Тарас Бульба”), Миколи Маркевича (“Українські мелодії”), Петра Гулака-Артемойського (байка “Пан та Собака” та ін.)

Цей період характеризується розвитком романтичної течії.

Романтизм – художній метод у літературі й мистецтві першої половини XIX ст., коли. реальній дійсності, що не задовольняє

митця, протиставляються картини життя бажаного, витвореного мрією, піднесеного над дійсністю. Характерні особливості: виняткові характери у виняткових обставинах, ліризм, фантастика, увага до історичного минулого, героїв-лицарів, звернення до фольклору

Український романтизм демонстрував повернення до правди, простоти і народності (національності), що дало окрилені образи, простір живому вираженню письменницької індивідуальності.

Український романтизму поділяється на три періоди:

1) 1835-1844 рр.- харківський;

2) 1840-1847 рр.- київський;

3) 1855-1862 рр.- петербурзький.

Українські романтики:

Євген Гребінка (1812 1848) прозаїк, байкар, лірик (байки “Ведмежий суд”, “Рибалка”, “Ячмінь”, “Сонце та Хмари”, пісні “Очи черные, очи страстные”, “Ні, мамо, не можна нелюба любить” та Ін.);

Левко Боровиковський (1811 1889) – перекладач, поет (збірка поезій “Байки і прибаютки); автор романтичних балад, написаних на сюжети українських народних переказів;

Амвросій Метлинський (1814-1870) – автор етнографічних збірок (“Южный руський сборник”), романтичних віршів (“Думки і пісні та ще дещо Амвросія Могили”), співець героїчного минулого українського народу (поезії “Гетьман”, “Козача смерть”, “Степ” та ін.);

Микола Костомаров (1817-1885) – поет, прозаїк, драматург, учений-історик. Головна праця Костомарова “Книга буття українського народу”, у якій підноситься національна свідомість, гідність українського народу, християнська мораль як основа суспільства;

Віктор Забіла (1808 -1869) – автор романтичних поезій про нещасливе кохання (стали піснями “Не щебечи, соловейку”, “Гуде вітер вельми в полі”, “Туга серця” та ін.); Михайло Петренко – автор пісні “Дивлюсь я на небо”;

Олександр Афанасьев-Чужбинський – автор романсу “Скажи мені правду”;

Марта Писаревська;

Ганна Барвінок та інші.

Основоположником критичного реалізму в українській літературі є Тарас Шевченко.

Реалізм (від лат. “річ, діло”, “матеріальний”) художній метод у мистецтві й літературі, що характеризується увагою до повсякденного суспільно-побутового життя, типізацією, епічністю; провідний критерій художності – вірність дійсності, прагнення до безпосередньої достовірності, “відтворення” життя у формах самого життя.

Критичний реалізм – художній метод, для якого характерне сміливе викриття вад суспільного устрою, заперечення законів існуючої системи.

Українська поезія представлена творчістю Т. Шевченка, Л. Глібова, С. Руданського, П. Куліша, Ю. Федьковича.

Українська проза – творчістю Марка Вовчка, П. Куліша, О. Стороженка, А. Свидницького.

Становлення нової літератури в Галичині

Історичне підгрунтя

З 1772 р. територія Наддніпрянщини перебувала під владою Австро-Угорщини.

1848 р. скасовано кріпацтво. Але особливо гостро відчувався національний гніт.

1834 p. – у Львівській духовній семінарії організовано нелегальний літературний гурток “Руська трійця”, засновниками якого були Маркіян Шашкевич (псевдонім – Руслан), Яків Головацький (Ярослав), Іван Вагилевич (Далібор). Пізніше до гуртка приєднався Григорій Ількевич (Мирослав).

Девіз гуртка – слова народної пісні зі збірки Михайла Максимовича “Світи, зоре, на все поле, закіль місяць зійде”.

Клятва, яку давали ті, хто вступав до гуртка: “Чесним словом протягом усього життя працювати на користь народу і відродження національної літератури”.

1833 р. – члени гуртка уклали рукописну збірку “Син Русі”;

1834 р. – фольклорно-літературна збірка “Зоря” (заборонена цензурою),

1837 р. збірку “Зоря” під назвою “Русалка Дністровая” видано в Будапешті. На звороті титульної сторінки містилися слова чеського вченого Яна Коллара: “Не тоді, коли очі сумні, а коли руки діяльні, розквітає надія”. Збірка підносила дух народу, будила його національну й соціальну свідомість, зміцнювала віру в гідне існування рідного слова, яке звучатиме не тільки на рідній землі, а й буде “скрізь світу казати” про українську славу.

Теми, яких торкалися митці:

– рідна мова і література;

– тяжке становище українського народу;

– історія України;

– фольклор та ін.

Тест № 10

1. Як умовно називають період розвитку української літератури 40 – 60-х рр. XIX ст.?

А Перше українське Відродження;

Б Друге українське Відродження;

В “Розстріляне відродження”;

Г Руїна.

2. Укажіть одну з визначальних рис літературного процесу 40 – 60-х рр. XIX ст.

А Вплив романтизму;

Б вплив класицизму;

В вплив орнаменталізму;

Г вплив експресіонізму.

3. “Виняткові герої у виняткових обставинах” – є характерною рисою:

А Символізму;

Б класицизму;

В імпресіонізму;

Г романтизму.

4. Укажіть автора поезій, що стали піснями, “Не щебечи, соловейку”, “Гуде вітер вельми в полі”:

А В. Забіла;

Б Є. Гребінка;

В Л. Боровиковський

Г А. Метлинський.

5. Укажіть головну працю М, Костомарова, у якій підноситься національний дух українського народу.

А “Чернігівка”;

Б “Книга буття українського народу”;

В “Сава Чалий”;

Г “Переяславська ніч”.

6. Кого вважають засновником методу критичного реалізму в українській літературі?

А Г. Квітку-Основ’яненка;

Б Л. Глібова;

В Т. Шевченка;

Г М. Костомарова;

Д І. Котляревського.

7. Укажіть поняття за його визначенням: художній метод у мистецтві й літературі, що характеризується увагою до змалювання дійсності у формах самої реальності,

А Орнаменталізм;

Б монументалізм;

В класицизм;

Г романтизм;

Д реалізм.

8. Укажіть назву літературного гуртка, організованого у Львівській духовній семінарії в 1834 р.

А “Основа;

Б “Зоря;

В “Русалка Дністровая”;

Г “Руська трійця”;

Д “Сини Русі”.

9. Хто не входив до складу “Руської трійці”?

А Яків Головацький;

Б Григорій Ількевич;

В Маркіян Шашкевич;

Г Іван Вагилевич;

Д Микола Костомаров.

10. Під якою назвою була опублікована в Будапешті заборонена цензурою збірка “Зоря”.

А “Русалка Дністровая”;

Б “Руська трійця”;

В “Син Русі”;

Г “Ластівка”;

Д “Сніп”.

11. Установіть відповідність між представником “Руської трійці” та його літературним псевдонімом.

1 Маркіян Шашкевич

2 Іван Вагилевич

3 Яків Головацький

4 Григорій Ількевич

А Мирослав;

Б Ярослав;

В Руслан;

Г Далібор.

12. Установіть відповідність між назвою твору та його автором:

1 “Тарас Бульба”

2 “Дивлюсь я на небо…”

3 “Ведмежий суд”

4 Не щебечи, соловейко…”

5 “Назар Стодоля”

А Є. Гребінка

Б М. Гоголь

В В. Забіла

Г М. Петренко

Д Т. Шевченко


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Літературний процес 40 – 60-х років XIX ст