Літературний термін Конфлікт

Конфлікт (від латинск. conflictus – зіткнення) – протиріччя, що виникають між окремими персонажами, персонажем і соціально-побутовим середовищем, між групами персонажів, станами, класами. Ці протиріччя розвиваються й зрештою, як правило, дозволяються в сюжеті добутку. Конфлікт є основою динамічно, що розвивається сюжету.

Саме конфлікт, розгортаючись у сюжеті, визначає ті або інші вчинки діючих осіб, хід і характер подій. У вибраному типі конфлікту письменник виражає своє розуміння реальних життєвих протиріч. Не слід думати, однак, що конфлікт

– основа всякого сюжету.

Сюжети багатьох літературних добутків не мають основного конфлікту, спроби виявити такий конфлікт можуть привести кошибкам. Конфлікт може бути мнимим, ілюзорним – у цьому випадку ілюзорним, примарним стає й сюжет добутку, як це відбулося, наприклад, у п’єсі Н. В. Гоголя “Ревізор”. Адже Хлестаков – це мнима величина, стосовно нього повітові чиновники поводяться неадекватно. Їхнього зусилля, витрачені на те, щоб уникнути гніву важливої петербурзької особи, їхня пропасна суєта – це всього лише біг на місці.

Крім основного конфлікту – двигуна сюжетної дії – у

добутку можуть бути різноманітні приватні конфлікти, що виникають у взаєминах персонажів. У складних, багатопланових добутках (наприклад, у романі-епопеї Л. Н. Толстого “Війна й мир”) приватні конфлікти необхідні для того, щоб точніше відтворити панораму життя суспільства, побут, епоху, складність і суперечливість характерів людей. У деяких добутках немає ясно вираженого конфлікту, його заміняє конфліктне тло. Його присутність, наприклад, у п’єсі А. П. Чехова “Вишневий сад”, як і в інших його п’єсах, проявляється в підвищеному занепокоєнні, навіть нервозності персонажів Джерело такого їхнього поводження зовні ніяк не визначений.

Це не результат якого-небудь явного конфлікту, що порушує розміряний плин життя.

Причина невмотивованих учинків, дивних реплік, що зриваються з вуст персонажів, якоїсь безглуздої суєти, час від часу виникаючої в будинку Раневской, – не собитийная, а психологічна. Тому в чеховських п’єсах сюжетна дія відходить на другий план, а головним стає психологічний підтекст, що проступає за безліччю приватних побутових конфліктів


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Літературний термін Конфлікт