“Любов к отчизні де героїть, там сила вража не устоїть”

Поема Івана Котляревського “Енеїда” – видатний твір, в якому автор ілюструє кілька цікавих проблем. Одна з цих проблем відображається за допомогою фрази “Любов к отчизні де героїть, там сила вража не устоїть”. Сама поема наповнена яскравими прикладами того, як дії людей, спрямовані на любов до батьківщини, в результаті дійсно приводять до перемоги над усіма ворожими силами.

Цей вираз зовсім не втратив своєї актуальність і сьогодні, оскільки любов до вітчизни і щирий патріотизм громадян дійсно роблять країни краще і сильніше.

Вся справа в тому, що щирий і усвідомлений патріотизм людини призводить до того, що вона повною мірою асоціює себе зі своєю країною і вважає долю своєї батьківщини невіддільною від власної долі. Таким чином, людина покращує себе, самовдосконалюється, щоб бути корисною як для своєї країни в цілому, так і для членів навколишнього суспільства зокрема.

Такий тісний взаємозв’язок між окремою людиною і її країною має і зворотні плюси і переваги для самої людини. Наприклад, якщо країна успішна, гарна й сильна, людина може від того радіти і бачити в успіху країни і свою власну заслугу. Тому з усіх можливих точок зору

патріотизм – це добре.

У поемі “Енеїда” зображені вже давно минулі часи, які суттєво відрізняються від того, що відбувається зараз. І хоч Іван Котляревський змалював у ній традиції та поведінкові моделі українців, все ж, не можна говорити з упевненістю, що висловлювання “Любов к отчизні де героїть, там сила вража не устоїть” має сьогодні таке ж значення, як і тоді. Перш за все, варто відзначити, що поняття ворога сьогодні дещо відрізняється. Якщо під ворожими силами раніше малися на увазі армії противника під час війни, то сьогодні точно так же міркувати не можна, адже навіть незалежна Україна ще жодного разу не воювала. Хто ж тоді може вважатися умовним противником для справжнього українського патріота?

Думається, що, враховуючи зросле значення всесвітньої економіки в нашому світі, можна зробити висновок, що посилення нашої економіки може стати сьогодні пріоритетом. Для цього необхідно добре вчитися, ставати справжнім професіоналом своєї справи і приносити користь собі самому, своєму суспільству і вітчизні.

Відомий вираз Івана Котляревського “Любов к отчизні де героїть, там сила вража не устоїть” з поеми “Енеїда” завжди був актуальним, залишається актуальним сьогодні і буде актуальним у майбутньому. Сьогодні воювати за Україну потреби немає, але потрібно бути дуже корисним для неї, використовуючи інші можливості.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5.00 out of 5)

“Любов к отчизні де героїть, там сила вража не устоїть”