Мала епічна форма: новела й оповідання

КРАСА ЧИСТИХ ЛЮДСЬКИХ ВЗАЄМИН

Мала епічна форма: новела й оповідання

Досить часто, бажаючи скрупульозно проаналізувати найтонші відтінки людської душі, письменники звертаються до невеликих за обсягом прозових епічних творів – новели та оповідання. У їх основі зазвичай лежить окрема незвичайна життєва подія у житті людини. Сюжет драматично напружений, максимально сконцентрований, характери та вчинки людей психологічно вмотивовані. Характер людини до початку дії вже сформувався. Що було в житті героя до початку описаних подій

і що буде після завершення оповіді – залишається поза оповіддю.

Кількість персонажів невелика, оскільки вони беруть участь тільки в одній описаній події. І новела, й оповідання – небагатослівні, лаконічні за змістом. Подія, що лежить в основі сюжету, має зав’язку, кульмінацію і розв’язку, але разом – це один епізод із життя людини.

Так, в оповіданні “Останній дюйм” йдеться про поїздку батька і сина на берег моря, яка завершилася каліцтвом батька. У центрі – одна подія, яку готують другорядні: переліт до Акулячої бухти, поява акул, полювання та ін. Маємо тільки двох персонажів і загалом невелику

кількість сторінок, що присвячені одвічній темі порозуміння батька й сина, але вони сконцентровані на одному ключовому епізоді з їхнього життя.

Фінал оповідання є прогнозованим і випливає з характеру героїв і пережитих ними випробувань.

Новела вирізняється цілком усталеною будовою. У ній наявний яскраво поданий автором переломний момент у сюжеті. Сюжет динамічний, простий, але містить у собі момент психологічної несподіванки, як у новелі “Останній листок”. Для новели характерні послідовність оповіді й дуже обмежена кількість персонажів.

На відміну від оповідання, у новелі змальовується внутрішній світ людини, її переживання і настрої.

Старий Берман – герой новели “Останній листок”, схожий, щоправда лише сивою бородою, на біблійного Мойсея, у фіналі виявляється справжнім рятівником для хворої дівчини. До останнього моменту в читача не виникає сумнівів у справжності вцілілого останнього листка плюща. Але виявляється, малюнок на стіні був зроблений тієї грозової осінньої ночі саме “старим буркотливим дідком”, який глузував з усякої делікатності. “Самотній, неталановитий базіка” ціною здоров’я і, власне, життя врятовує молоду дівчину, створивши свій справжній шедевр.

Ця несподіванка у фіналі і є особливою жанровою рисою новели.

1. Які твори належать до малої епічної форми?

2. Що таке новела? Оповідання? Чим вони різняться?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Мала епічна форма: новела й оповідання