Маркіян Шашкевич – Русалка Дністровая (альманах)

“Русалка Дністровая” – перший західноукраїнський альманах, виданий у Будапешті (1837) заходами літературного гуртка “Руська трійця” Маркіяном Шашкевичем, Яковом Головацьким та Іваном Вагилевичем. У передмові до “Русалки Дністрової” підкреслена краса української народної мови та народної словесності і поданий список найбільш важливих наддніпрянських літературних і фольклорних видань того часу. Після передмови (“Передслів’я”) М. Шашкевича матеріал розташований у чотирьох частинах: * Фольклористична частина “Пісні

народні” відкривалася науковою розвідкою І. Вагилевича “Передговор к народним русским пісням”, за якою подавалися зразки дум, обрядових, історичних та ліро-епічних пісень, записаних у різних районах краю. * Оригінальні твори видавців складали другу частину – “Складання”, куди ввійшли ліричні поезії М. Шашкевича (“Згадка”, “Погоня”, “Розпука”, “Веснівка”, “Туга за милою”, “Сумрак вечерний”), його ж оповідна казка “Олена”, дві поеми (“Мадей” та “Жулин і Калина”) І. Вагилевича і наслідування народної пісні “Два віночки” Я. Головацького. * Третій
розділ – “Переводи” – подав сербські народні пісні у перекладах М. Шашкевича і Я. Головацького та уривок із чеського “Краледвірського рукопису”.

* В історико-літературному розділі “Старина” (з передмовою М. Шашкевича) опубліковані історичні та фольклорні твори, діловий документ та бібліографічну відомість про слов’янські й українські рукописи, що зберігаються в Онуфріївському василіанському монастирі Львова. Тут же – критична рецензія М. Шашкевича на етнографічну розвідку Й. Лозинського “Рускоє весілє”. Альманах “Русалка Дністровая” вийшов замість приготованого 1834, але забороненого віденською цензурою (на основі думки церковної влади у Львові) збірки “Зоря”.

Альманах і його видавці зазнали переслідувань місцевих церковних і світських властей. Із 1000 надрукованих примірників “Русалки Дністрової” 800 сконфіскувала львівська поліція. Девізом книги стали слова Я. Коллара: “Не тоді, коли очі сумні, а коли руки дільні, розцвітає надія”. Своїм поворотом до народної мови й уведеним її упорядниками правописом “Русалка Дністровая” мала великий вплив на українське національне відродження і на розвиток української літератури в Галичині.

За словами І. Франка, збірка “була свого часу явищем наскрізь революційним”. “Русалка Дністровая” була передрукована 1910-го року в Тернополі й офсетом у Києві (1950, з вступною статтею Олександра Білецького) та у Філадельфії (1961).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Маркіян Шашкевич – Русалка Дністровая (альманах)