Медіана

Медіана (лат. medianus – середній) – велика цезура з постійним місцем у багатоскладових строфах (гекзаметр, олександрійсь-кий вірш, силабічний тринадцятискладник), яка в межах віршового рядка витворює варіативний ряд на два рівних піввірші:

Сніг передчасно розтав,// і поля зачорніли з під снігу

(М. Рильський);

Високий, рівний степ.// Зелений ряд могил

(М. Зеров).

Доборолась Україна //

До самого краю (Т. Шевченко).

М. відмінна від малої цезури чи словоподілу, тобто короткої паузи, що виникає під час читання після кожного слова.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Медіана