Мій улюблений вірш О. Блока

Мій улюблений вірш О. Блока

Серед багатьох віршів О. Блока різних періодів творчості вірш “О, я хочу безумно жить” вирізняється оптимізмом, жагою життя, намаганням зрозуміти приховані рушії життя.

Вже у першій строфі поет вживає інверсію, свідомо акцентуючи слово “жить”. Жити з бажанням, жити, щоб залишити по собі слід, – ось мета поета:

О, я хочу безумно жить:

Все сущее – увековечить,

Безличное – очеловечить,

Несбывшееся – воплотить!

Це велика мрія, гідна людини творчої. Але це не так просто – здійснити

все, про що мріяв. Життя часом складається, немов важкий сон. Анафора у другій строфі вжита, щоб підкреслити подальше твердження:

Пусть душит жизни сон тяжелый,

Пусть задыхаюсь в этом сне, –

Быть может, юноша веселый

В грядущем скажет обо мне.

У цих рядках сподівання того, що колись обов’язково правильно зрозуміють і його сум, і його сміх, і поезії, і звершення. Бо інакше все на світі втрачає сенс. Адже так нелегко словами пояснити іншому, що є рушієм твоїх дій. Тому й напівжартівливо, напівіронічно він висловлює уявні міркування нащадків:

Простим угрюмство – разве это

Сокрытый двигатель

его?

Он весь – дитя добра и света,

Он весь – свободы торжество!

Вірш цікавий і за будовою. Однакові конструкції – неповні речення з пропущеним присудком підкреслюють багаторазовість дії і ніби примножують її. Вірш написано чотиристопним ямбом, але пірихії уповільнюють легкий ритм. Друга строфа, хоч і написана теж ямбом, але має дещо інший ритм завдяки більшій кількості наголосів. Так звучить і третя строфа.

Така перебивка ритму надає віршу, невеликому за обсягом, цікавого звучання: ніби мовлення набирає розбігу. Не випадкове й інтонаційне оформлення першої й останньої строфи – знак оклику передає підвищення тону. Та й риторичне питання у третій строфі підкреслює смисл останніх рядків.

Отже, цей невеликий вірш умістив дуже багато такого, що залишається поза рядками. І це надає поетичному твору особливого значення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Мій улюблений вірш О. Блока