Мистецька та історична вартість творів Івана Котляревського

Котляревський зачинатель української літерату­ри це значення винятково важливе: своїм поетичним словомю. Поет відкрив нам, новий напрям у роз­витку національної культури, спрямований на дедалі глибше про­никнення в життя народу, на осмислення його історичної долі. Оригінальність і суспільне значення таланту автора “Енеїди” прекрасно розумів прогресивний діяч вітчизняної культури І. Я. Франко. Творчість І. П. Котляревського увійшла дорогоцінним вкладом в українську літературу і стала живим джерелом духовного роз­витку народу.

Значення

“Енеїди” й у тому, що цим безсмертним твором Котляревський зєднав українське художнє слово зі світовою культурою. Цим твором автор довів, що і у рамках бурлескного жанру можна побачити правдиве життя народу і висміяти його ворогів. “Енеїда” – чи не єдиний твір у Європі, що став народним, бо ця перша високохудожня поема нової української літератури зогріває читача власним, а не позиченим світлом. Іван дуже багато робив Незаперечною міркою значення творчості Котляревського є його популярність за межами своєї землі.

Про нього писали чеські та польські журнали вже з 1906 року. Пізніше заговорила

про це преса Англії, Франції та Італії. На мою думку творчість Котляревського має виховне значення. На його творах я навчилась любити свою Вітчизну, рідну мову, навчилась бути чесною, роботящою, виховала в собі високу моральність. Котляревський живе у “своєму світі”.

Він описує дух тих змін, які відбуваються в народі. Це приводить його до відображення національної самосвідомості народу, розуміння ним своєї історичної долі. У його творах підноситься ідея національної самобутності українського народу, його історичного побуту, звичаїв, прав на самостійний розвиток.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Мистецька та історична вартість творів Івана Котляревського